Helion


Stanisław Korenik (Red.)

International Spatial Economy - Chosen Aspects
Wartość nieruchomości mieszkaniowej w nowoczesnych uwarunkowaniach przestrzennych i gospodarczych
 Nieruchomości i ich wycena
Współczesne koncepcje przestrzennego rozwoju gospodarki i społeczeństwa