Helion


Stanisław Mędak

Pocket Polish. Polski dla obcokrajowców
Polski raz  a dobrze wersja rosyjska
Monografia czasowników dla lektorów języka polskiego i obcokrajowców z megatestem à la carte
Polski raz a dobrze wersja angielska
Praktyczny słownik łączliwości składniowej czasowników polskich