Helion


Steve Souders

Steve Souders pracuje w firmie Google, gdzie zajmuje się wydajnością stron WWW i inicjatywami open source. Jest twórcą YSlow, rozszerzenia dla dodatku Firebug, służącego do analizy wydajności, a także autorem książek z zakresu optymalizacji wydajności aplikacji internetowych.
Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie działania serwisów WWW