Helion


Suzette Glasner-Edwards

Profesor nadzwyczajny psychiatrii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, kierownik tamtejszego zespołu naukowego w projekcie Integrated Substance Abuse Programs. Jej badania nad behawioralną terapią uzależnień, finansowane przez amerykański Narodowy Instytut Zdrowia, są powszechnie znane. Doktor Glasner-Edwards prowadzi także prywatną praktykę, specjalizując się w terapii uzależnień i zaburzeń psychicznych z wykorzystaniem technik poznawczo-behawioralnych, motywacyjnych i opartych na uważności.

UZALEŻNIONY MÓZG. Jak wyjść z nałogu, wykorzystując techniki terapii poznawczo-behawioralnej, uważności i dialogu motywującego