Autor: Św. Katarzyna Genueńska

Traktat o czyśćcu

Św. Katarzyna Genueńska