Helion


Szymon Imiełowski

Wybrane zagadnienia teorii sprężystości i plastyczności