Helion


Tadeusz Grzeszczyk

Wybrane problemy wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
Challenges of New Technology Applications in Project Management and Evaluation