Helion


Tajinder Kalsi

Tajinder Kalsi od ponad dziewięciu lat pracuje w branży IT. Specjalizuje się w testowaniu aplikacji internetowych, szacowaniu podatności na zagrożenia oraz testach penetracyjnych i ocenie ryzyka. Jest konsultantem do spraw bezpieczeństwa informacji. Chętnie dzieli się wiedzą, prowadzi seminaria na ponad 120 uczelniach. Oprócz prowadzenia szkoleń pracował nad projektami VAPT dla różnych klientów. Zdobył certyfikat ISO 27001 LA oraz uprawnienia IBM Certified Analyst.

Bezpieczeństwo systemu Linux w praktyce. Receptury. Wydanie II
Practical Linux Security Cookbook. Click here to enter text
Practical Linux Security Cookbook. Secure your Linux environment from modern-day attacks with practical recipes - Second Edition