Autor: Teodor Jeske-Choiński

Błyskawice. Powieść historyczna z czasów rewolucji francuskiej

Teodor Jeske-Choiński

Gasnące słońce. Powieść z czasów Marka Aureliusza

Teodor Jeske-Choiński

Gasnące słońce. Powieść z czasów Marka Aureliusza

Teodor Jeske-Choiński

Kobiety rewolucji francuskiej

Teodor Jeske-Choiński

Krwawe łzy unitów polskich

Teodor Jeske-Choiński

Neofici polscy. Materiały historyczne

Teodor Jeske-Choiński

Tiara i korona

Teodor Jeske-Choiński

Walka Lutra z katolicyzmem

Teodor Jeske-Choiński