Helion


Tomasz Bekrycht

Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych. Cz. 1 Jurysprudencja 2
Jurysprudencja 11. Mind the Gaps. Economical Aspects in the Legal Thinking
Jurysprudencja 6. Transcendentalna filozofia prawa. O zewnętrznym obowiązywaniu i uzasadnieniu istnienia prawa
Jurysprudencja 8. The principle of equality as a fundamental norm in law and political philosophy