Helion


Tomasz Budzyński

Wybrane aspekty przestrzenne i ekonomiczne gospodarki nieruchomościami na terenach miejskich i podmiejskich
Współczesne problemy gospodarki nieruchomościami w Polsce i w wybranych krajach europejskich