Helion


Tomasz Gałuszka OP

Inkwizytor też człowiek. Intrygujące karty Kościoła
Piękny Bóg, Piękny Człowiek. Zło z perspektywy teologii piękna Tomasza z Akwinu