Helion


Tomasz Gruszczyk

Ocalające zatracenie. Rozważania o doświadczeniu, pamięci i pragnieniu w twórczości Zygmunta Haupta, Stanisława Czycza i Krzysztofa Vargi
Czytanie filmu - oglądanie literatury. Propozycje interpretacji do spotkań edukacyjnych