Helion


Tomasz Krywan

Kłopoty z rozliczeniem samochodów służbowych na gruncie VAT, CIT, PIT, UoR 2021
Praktyczne zasady rozliczania WNT i importu usług w 2019 roku
Sprawdź, jak w praktyce stosować nowe przepisy o JPK_VAT
Kiedy stosować oznaczenia "TP" w nowym pliku JPK_VAT