Helion


Tomasz Paweł Szewczyk

Bezrobocie widziane oczami dziecka - praca badawcza
Klasyczne badania dokumentów. Personografia sądowa - część I
O historii i fałszerstwach monet i banknotów
Odczytywanie osobowości z pisma odręcznego. Metoda Erica Singera
Personografia. Część I