Helion


Tomasz Pietrzykowski

Foundations of Animal Law. Concepts - Principles - Dilemmas
Ludzkie, niezbyt ludzkie. Esej o podmiotowości prawnej i wyzwaniach XXI wieku
Wokół procesu Dreyfusa. Jednostka - Ideologia - Polityka