Helion


Tomasz Załuski

Modernizm artystyczny i powtórzenie. Próba reinterpretacji
Wideo w sztukach wizualnych