Helion


Tymoteusz Zuzański

Jak oczarować klientów w sklepie, czyli merchandising z elementami psychologii zachowań konsumenckich