Helion


ułożył Kazimierz Bukowski

O kobiecie i miłości. Wybór myśli najznakomitszych pisarzy i myślicieli