Helion


Valentina Costa-Gazcon

Aktywne wykrywanie zagrożeń w systemach IT w praktyce. Wykorzystywanie analizy danych, frameworku ATT&CK oraz narzędzi open source
Practical Threat Intelligence and Data-Driven Threat Hunting. A hands-on guide to threat hunting with the ATT&CK™ Framework and open source tools