Helion


Vijay Kumar Velu

Vijay Kumar Velu jest zapalonym praktykiem bezpieczeństwa teleinformatycznego. Ma ponad 11-letnie doświadczenie w branży IT. Zdobył wiele certyfikatów bezpieczeństwa, w tym Certified Ethical Hacker, EC-Council Certified Security Analyst i Computer Hacking Forensics Investigator. Velu jest członkiem zarządu Cloud Security Alliance (CSA) w Kuala Lumpur oraz członkiem National Cyber Defense and Research Center (NCDRC) w Indiach. Jest fanatykiem technologii, kocha muzykę i chętnie angażuje się w działalność charytatywną.

Kali Linux i zaawansowane testy penetracyjne. Zostań ekspertem cyberbezpieczeństwa za pomocą Metasploit, Nmap, Wireshark i Burp Suite. Wydanie IV
Kali Linux. Testy penetracyjne i bezpieczeństwo sieci dla zaawansowanych. Wydanie II
Mastering Kali Linux for Advanced Penetration Testing. Become a cybersecurity ethical hacking expert using Metasploit, Nmap, Wireshark, and Burp Suite  - Fourth Edition
Mastering Kali Linux for Advanced Penetration Testing. Secure your network with Kali Linux 2019.1 – the ultimate white hat hackers' toolkit - Third Edition
Mastering Kali Linux for Advanced Penetration Testing. Secure your network with Kali Linux – the ultimate white hat hackers' toolkit - Second Edition