Helion


Violetta Krawczyk-Wasilewska

Folklore in the Digital Age: Collected Essays. Foreword by Andy Ross
E-folklor w dobie kultury digitalnej. Szkice i studia z przedmową Andy'ego Rossa