Helion


Walery Kotlicki

Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7
Projektowanie konstrukcji oporowych, stromych skarp i nasypów z gruntu zbrojonego geosyntetykami
Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów