Helion


Weronika Madryas Kowalska

Manipulacja informacją. Public relations w organizacjach szczególnego ryzyka