Helion


Wiesław Walentukiewicz

Definicje deiktyczne a pojęcia. Badania z pogranicza filozofii języka i psychologii kognitywnej