Helion


Włodzimierz Kurnik

Drgania mechaniczne. 15 podstawowych wykładów
Drgania mechaniczne. 15 podstawowych wykładów
Theoretical Mechanics for Engineers. Lectures
Wykłady z mechaniki ogólnej