Helion


Wojciech Grzegorczyk

Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Studia przypadków
Kreowanie i realizacja strategii marketingowych przedsiębiorstwa. Studia przypadków
Marketing na rynkach międzynarodowych. Badania, decyzje, organizacja