Helion


Zbigniew Wrzesiński

Balistyka wewnętrzna klasycznych broni lufowych
Balistyka wewnętrzna lufowych układów bezodrzutowych w ujęciu teorii bilansów
Niepewność pomiarów w laboratorium balistyki
Termodynamika

Termodynamika - Ebook

Termodynamika odnawialnych źródeł energii