Helion


Zbigniew Wrzesiński

Balistyka wewnętrzna klasycznych broni lufowych
Balistyka wewnętrzna lufowych układów bezodrzutowych w ujęciu teorii bilansów
Termodynamika odnawialnych źródeł energii