Helion


Zbigniew Wrzesiński

Balistyka wewnętrzna lufowych układów bezodrzutowych w ujęciu teorii bilansów
Niepewność pomiarów w laboratorium balistyki
Termodynamika odnawialnych źródeł energii
Balistyka wewnętrzna klasycznych broni lufowych
Termodynamika

Termodynamika - Ebook