Helion


Zdzisław A. Raczyński

Zdzisław Aleksander Raczyński — był korespondentem w Moskwie, dyplomatą, doradcą szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dwukrotnym ambasadorem w Tunezji i Armenii. Pracował w krajach Afryki, Azji i w Rosji. Jest autorem kilkuset publikacji na temat Rosji i państw Wschodu — artykuły pojawiały się w najpoczytniejszych tygodnikach opinii.

Harib

Harib - Ebook

Harib

Harib - Audiobook