Helion


Zofia Kurzowa

Ilustrowany słownik podstawowy języka polskiego wraz z indeksem pojęciowym wyrazów i ich znaczeń
Język polski Wileńszczyzny i Kresów północno-wschodnich XVI-XX w. Prace językoznawcze, t. 2
Polszczyzna Lwowa i Kresów południowo-wschodnich do 1939 roku. Prace językoznawcze, t.1
Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego. Prace językoznawcze, t. 4
Ze studiów nad polszczyzną kresową. Wybór prac. Prace językoznawcze, t. 3