Szczegóły ebooka

Chmura Azure. Praktyczne wprowadzenie dla administratora. Implementacja, monitorowanie i zarządzanie ważnymi usługami i komponentami IaaS/PaaS

Chmura Azure. Praktyczne wprowadzenie dla administratora. Implementacja, monitorowanie i zarządzanie ważnymi usługami i komponentami IaaS/PaaS

Mustafa Toroman

Ebook

Decyzja o przeniesieniu zasobów informatycznych do chmury jest podejmowana najczęściej wtedy, gdy niezawodność i bezpieczeństwo systemu są dla firmy sprawą kluczową. Jeśli chodzi o rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, warto zainteresować się Azure. Azure udostępnia takie usługi, by umożliwić rozbudowę i monitorowanie aplikacji, baz danych czy innych usług oraz zarządzanie nimi w sposób globalny. Pozwala na ciągłe dostarczanie znakomitych, innowacyjnych rozwiązań. Umożliwia wirtualizację rozmaitych systemów, takich jak Windows, Linux, dystrybucje serwerowe, strony WWW, aplikacje ASP .NET, systemy CMS, bazy danych czy rozproszone klastry obliczeniowe.

Oto praktyczne wprowadzenie do Azure. Wyjaśniono tu wiele pojęć potrzebnych w pracy administratora, takich jak sieci wirtualne oraz koncepcja IaaS. Omówiono zasady pracy z Azure oraz pokazano, jak można przygotować platformę do wdrożenia własnego systemu. Od strony praktycznej przedstawiono tworzenie zaawansowanych usług w platformie Azure. Sporo miejsca poświęcono najważniejszym kwestiom bezpieczeństwa i administracji, zaprezentowano też szereg dobrych praktyk, a także sporo technik ułatwiających rozwiązywanie najczęstszych problemów. Książka jest napisana w zwięzły i przystępny sposób. Dzięki niej szybko i skutecznie zaczniesz administrować zasobami w chmurze Azure.

W tej książce między innymi:

 • podstawowe pojęcia, koncepcje i modele związane z chmurą obliczeniową
 • tworzenie i konfiguracja wirtualnej maszyny Azure
 • praca z bazami danych, usługi IaaS i PaaS
 • usługi hybrydowe, implementacja i zarządzanie
 • tożsamość i bezpieczeństwo zasobów w chmurze Azure

Chmura Azure: przenieś swój system na wyższy poziom!


Przedmowa 9

O autorze 11

O korektorze merytorycznym 12

Wstęp 13

Rozdział 1. Chmura obliczeniowa - podstawowe pojęcia 17

 • Pojęcia stosowane w chmurze obliczeniowej 17
  • Rodzaje chmur obliczeniowych 18
  • Historia Azure w skrócie (od ASM do ARM) 21
 • Modele usług chmurowych 23
  • Zalety i wady modeli usług chmurowych 25
  • Inne zalety chmury 27
 • Model subskrypcji w chmurze Azure 29
  • Rodzaje subskrypcji w chmurze Azure 31
  • Wybór między modelami IaaS i PaaS 33
  • Opłaty za zasoby w chmurze Azure 35
  • Rewolucja ARM 36
 • Podsumowanie 38
 • Pytania 38

Rozdział 2. Sieci - podstawa modelu IaaS 41

 • Wymagania techniczne 41
 • Podstawy sieci Azure 42
  • Utworzenie sieci w chmurze Azure 42
  • Opcje sieci wirtualnej Azure 45
 • Urządzenia w sieci 50
  • Tworzenie maszyny wirtualnej 50
 • Typy adresów IP 54
  • Prywatne adresy IP 55
  • Sieciowe grupy zabezpieczeń 57
  • Publiczny adres IP 60
  • Inne usługi Azure 61
 • Szablony ARM 62
 • Podsumowanie 69
 • Pytania 69

Rozdział 3. Infrastruktura jako usługa - pierwsza warstwa chmury obliczeniowej 71

 • Wymagania techniczne 72
 • Wdrażanie maszyn wirtualnych 72
  • Tworzenie maszyny wirtualnej 72
  • Podstawowe parametry maszyny wirtualnej 73
  • Rozmiar maszyny wirtualnej 74
  • Zaawansowane ustawienia maszyny wirtualnej 76
 • Zarządzanie maszynami wirtualnymi 79
  • Ustawienia maszyny wirtualnej 80
  • Obsługa i monitorowanie maszyny wirtualnej 81
 • Moduł równoważenia obciążenia 87
  • Tworzenie modułu równoważenia obciążenia 87
  • Konfigurowanie modułu równoważenia obciążenia 89
  • Szablon ARM modułu równoważenia obciążenia 93
 • Zestaw skalowania maszyn wirtualnych 96
  • Tworzenie zestawu skalowania maszyn wirtualnych 97
  • Zarządzanie zestawem skalowania maszyn wirtualnych 100
  • Szablon zestawu skalowania maszyn wirtualnych 102
 • Podsumowanie 109
 • Pytania 109

Rozdział 4. Azure App Service - udostępnianie aplikacji internetowych bez serwera 111

 • Wymagania techniczne 111
 • Plan usługi aplikacji i aplikacje internetowe 112
  • Tworzenie aplikacji usługi 112
  • Tworzenie aplikacji internetowej 114
 • Zarządzanie aplikacją internetową 116
  • Konfigurowanie aplikacji internetowej 116
  • Ogólne ustawienia aplikacji internetowej 118
  • Domeny niestandardowe, certyfikaty i skalowanie aplikacji 122
  • Narzędzia programistyczne 126
 • Monitorowanie aplikacji internetowej 128
  • Usługa Application Insights 128
 • Plan usługi aplikacji 132
 • Wysoka dostępność aplikacji internetowej 133
  • Tworzenie menedżera ruchu 134
  • Konfiguracja i ustawienia menedżera ruchu 135
 • Uruchamianie aplikacji internetowych w dedykowanym środowisku 138
 • Podsumowanie 139
 • Pytania 139

Rozdział 5. Platforma danych Azure 141

 • Wymagania techniczne 141
 • Rodzaje baz danych w chmurze Azure 141
 • Serwer SQL Server w modelu IaaS 142
  • Tworzenie maszyny wirtualnej z serwerem SQL Server 142
  • Zarządzanie serwerem SQL Server w maszynie wirtualnej 146
  • Wysoka dostępność serwera SQL Server w maszynie wirtualnej 148
 • Serwer SQL Server w modelu PaaS 148
  • Tworzenie bazy danych Azure SQL Database 148
  • Zarządzanie bazą Azure SQL Database 151
  • Tworzenie wysokodostępnej bazy Azure SQL Database 154
  • Bezpieczeństwo bazy Azure SQL Database 157
  • Monitorowanie i diagnostyka bazy Azure SQL Database 162
  • Tworzenie kopii zapasowej bazy Azure SQL Database 164
 • Inne usługi przetwarzania danych w chmurze Azure 165
 • Podsumowanie 166
 • Pytania 166

Rozdział 6. Przenoszenie danych do Azure: magazyn, kopie zapasowe i usługa Site Recovery 169

 • Wymagania techniczne 169
 • Usługa magazynu Azure 170
  • Tworzenie konta magazynu 170
  • Ustawienia konta magazynu 173
 • Migracja bazy danych do chmury 175
  • Umieszczanie zapasowej kopii bazy danych w magazynie 176
  • Migracja bazy danych do Azure SQL 178
  • Sprawdzanie bazy danych 180
 • Usługi Recovery Services 184
  • Tworzenie magazynu usług Recovery Services 185
  • Tworzenie kopii zapasowych zasobów Azure 185
  • Tworzenie kopii zapasowych lokalnych zasobów 186
  • Usługa Site Recovery 192
  • Przystosowanie usługi Site Recovery do lokalnych zasobów 192
  • Usługa Site Recovery jako narzędzie migracyjne 198
  • Tryb failover i migracja maszyny wirtualnej 200
  • Inne opcje 201
 • Podsumowanie 203
 • Pytania 203

Rozdział 7. Chmura hybrydowa - rozszerzenie lokalnej infrastruktury na chmurę Azure 205

 • Wymagania techniczne 205
 • Chmura hybrydowa 206
 • Łączenie sieci lokalnej i wirtualnej w chmurze Azure 206
  • Tworzenie połączenia typu lokacja - lokacja 207
  • Konfigurowanie połączenia typu lokacja - lokacja w chmurze Azure 211
  • Konfigurowanie połączenia typu lokacja - lokacja w lokalnej bramie 212
  • Konfigurowanie usług w chmurze hybrydowej 213
  • Łączenie sieci wirtualnych wewnątrz chmury Azure 214
 • Lokalna brama danych 214
  • Instalacja bramy na lokalnym serwerze 216
  • Tworzenie w chmurze połączenia z lokalną bramą danych 218
 • Azure Stack 218
 • Podsumowanie 220
 • Pytania 221

Rozdział 8. Azure Active Directory - tożsamość w chmurze 223

 • Wymagania techniczne 223
 • Usługa Azure Active Directory 224
  • Tworzenie nowego katalogu 224
  • Dostosowanie domeny 226
 • Synchronizacja usługi AAD z lokalnym kontrolerem domeny 228
  • Instalacja programu Azure AD Connect 229
 • Zarządzanie usługą AAD 234
  • Tworzenie nowego konta użytkownika 234
  • Zarządzanie opcjami i uprawnieniami użytkowników 236
  • Rejestrowanie aplikacji w usłudze AAD 237
 • Mechanizm RBAC 240
 • Podsumowanie 242
 • Pytania 242

Rozdział 9. Bezpieczeństwo i administracja w chmurze Azure 245

 • Wymagania techniczne 246
 • Fakty i mity o bezpieczeństwie w chmurze 246
 • Ochrona tożsamości 247
  • Włączenie uwierzytelnienia wieloskładnikowego 247
  • Inne zabezpieczenia tożsamości 248
 • Zabezpieczenia sieci 248
  • Zapora sieciowa 249
  • Inne zabezpieczenia sieciowe 255
 • Szyfrowanie danych 256
  • Magazyn kluczy 256
  • Szyfrowanie magazynu danych 260
  • Szyfrowanie baz danych 261
  • Szyfrowanie dysków maszyn wirtualnych 263
 • Centrum zabezpieczeń Azure 264
  • Ogólne informacje o centrum zabezpieczeń Azure 264
  • Zalecenia 265
  • Alerty zabezpieczeń 267
  • Dostęp just in time 268
 • Podsumowanie 270
 • Pytania 271

Rozdział 10. Dobre praktyki 273

 • Wymagania techniczne 273
 • Dobre praktyki 274
  • Konwencja nazewnictwa 274
  • Publiczne punkty końcowe 275
  • Inne kwestie 277
 • Model IaC 279
  • Instalacja narzędzi 280
  • Tworzenie zasobów w modelu IaC 282
 • Konfiguracja jako kod 292
  • Korzystanie z Azure Automation i DSC 292
 • Podsumowanie 297
 • Pytania 297

Odpowiedzi 299

 • Tytuł: Chmura Azure. Praktyczne wprowadzenie dla administratora. Implementacja, monitorowanie i zarządzanie ważnymi usługami i komponentami IaaS/PaaS
 • Autor: Mustafa Toroman
 • Tytuł oryginału: Hands-On Cloud Administration in Azure: Implement, monitor, and manage important Azure services and components including IaaS and PaaS
 • Tłumaczenie: Andrzej Watrak
 • ISBN: 978-83-283-6484-4, 9788328364844
 • Data wydania: 2020-06-22
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: chmazu
 • Wydawca: Helion