Szczegóły ebooka

Deep learning dla programistów. Budowanie aplikacji AI za pomocą fastai i PyTorch

Deep learning dla programistów. Budowanie aplikacji AI za pomocą fastai i PyTorch

Jeremy Howard, Sylvain Gugger

Ebook

Uczenie głębokie zmienia oblicze wielu branż. Ta rewolucja już się zaczęła, jednak potencjał AI i sieci neuronowych jest znacznie większy. Korzystamy więc dziś z osiągnięć komputerowej analizy obrazu i języka naturalnego, wspierania badań naukowych czy budowania skutecznych strategii biznesowych - wchodzimy do świata, który do niedawna był dostępny głównie dla naukowców. W konsekwencji trudno o źródła wiedzy, które równocześnie byłyby przystępne dla zwykłych programistów i miały wysoką wartość merytoryczną. Problem polega na tym, że bez dogłębnego zrozumienia działania algorytmów uczenia głębokiego trudno tworzyć dobre aplikacje.

Oto praktyczny i przystępny przewodnik po koncepcjach uczenia głębokiego, napisany tak, aby ułatwić zrozumienie najnowszych technik w tej dziedzinie bez znajomości wyższej matematyki. Książka daje znakomite podstawy uczenia głębokiego, a następnie stopniowo wprowadza zagadnienia sposobu działania modeli, ich budowy i trenowania. Pokazano w niej również praktyczne techniki przekształcania modeli w działające aplikacje. Znalazło się tu mnóstwo wskazówek ułatwiających poprawianie dokładności, szybkości i niezawodności modeli. Nie zabrakło też informacji o najlepszych sposobach wdrażania od podstaw algorytmów uczenia głębokiego i stosowaniu ich w najnowocześniejszych rozwiązaniach.

W książce między innymi:

 • gruntownie i przystępnie omówione podstawy uczenia głębokiego
 • najnowsze techniki uczenia głębokiego i ich praktyczne zastosowanie
 • działanie modeli oraz zasady ich treningu
 • praktyczne tworzenie aplikacji korzystających z uczenia głębokiego
 • wdrażanie algorytmów uczenia głębokiego
 • etyczne implikacje AI

Uczenie głębokie? Dobrze zrozum, dobrze zastosuj!

 • Opinie o książce
 • Wstęp
  • Dla kogo jest przeznaczona ta książka?
  • Co musisz wiedzieć?
  • Czego się nauczysz dzięki tej książce?
 • Przedmowa
 • Część I. Uczenie głębokie w praktyce
 • Rozdział 1. Podróż po świecie uczenia głębokiego
  • Uczenie głębokie jest dla każdego
  • Sieci neuronowe krótka historia
  • Kim jesteśmy?
  • Jak zdobyć wiedzę o uczeniu głębokim?
   • Twoje projekty i Twój sposób myślenia
  • Oprogramowanie: PyTorch, fastai i Jupyter (i dlaczego nie ma to znaczenia)
  • Twój pierwszy model
   • Uzyskanie dostępu do serwera z procesorem graficznym i możliwością realizowania uczenia głębokiego
   • Uruchomienie pierwszego notatnika
   • Co to jest uczenie maszynowe?
   • Co to jest sieć neuronowa?
   • Trochę słownictwa związanego z uczeniem głębokim
   • Ograniczenia związane z uczeniem maszynowym
   • Jak działa nasz program do rozpoznawania obrazów
   • Czego nauczył się program do rozpoznawania obrazów?
   • Systemy do rozpoznawania obrazów mogą radzić sobie z zadaniami innymi niż analiza obrazów
   • Podsumowanie słownictwa
  • Uczenie głębokie to nie tylko klasyfikowanie obrazów
  • Zbiory walidacyjne i testowe
   • Użycie oceny w definiowaniu zbiorów testowych
  • Moment, w którym wybierasz swoją własną przygodę
  • Pytania
   • Dalsze badania
 • Rozdział 2. Od modelu do produkcji
  • Praktyczne zastosowanie uczenia głębokiego
   • Rozpoczęcie projektu
   • Stan uczenia głębokiego
    • Widzenie komputerowe
    • Dokumenty tekstowe (przetwarzanie języka naturalnego)
    • Łączenie tekstu z obrazami
    • Dane tabelaryczne
    • Systemy rekomendacji
    • Inne typy danych
   • Metoda układu napędowego
  • Gromadzenie danych
  • Od danych do obiektu DataLoaders
   • Generowanie sztucznych danych
  • Trenowanie modelu i używanie go do czyszczenia danych
  • Przekształcanie modelu w aplikację internetową
   • Korzystanie z modelu do wnioskowania
   • Tworzenie w notatniku aplikacji na podstawie modelu
   • Zamień notatnik w prawdziwą aplikację
   • Wdrażanie aplikacji
  • Jak uniknąć katastrofy
   • Nieprzewidziane konsekwencje i pętle sprzężenia zwrotnego
  • Zapisuj!
  • Pytania
   • Dalsze badania
 • Rozdział 3. Etyka danych
  • Kluczowe przykłady etyki danych
   • Błędy i regresja: wadliwy algorytm używany do świadczeń opieki zdrowotnej
   • Pętle sprzężenia zwrotnego: system rekomendacji YouTube
   • Uprzedzenie: wykładowca Latanya Sweeney aresztowana
   • Dlaczego ma to znaczenie?
  • Integracja uczenia maszynowego z projektowaniem produktu
  • Zagadnienia związane z etyką danych
   • Regres i odpowiedzialność
   • Pętle sprzężenia zwrotnego
   • Uprzedzenie
    • Uprzedzenie historyczne
    • Uprzedzenie pomiarowe
    • Uprzedzenie agregacyjne
    • Uprzedzenie reprezentacyjne
    • Rozwiązywanie problemów związanych z różnymi rodzajami uprzedzeń
   • Dezinformacja
  • Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów etycznych
   • Przeanalizuj projekt, nad którym pracujesz
   • Procesy do zaimplementowania
    • Pryzmat etyczny
   • Potęga różnorodności
   • Uczciwość, odpowiedzialność i przejrzystość
  • Rola polityki
   • Skuteczność przepisów
   • Prawa i polityka
   • Samochody historyczny precedens
  • Wnioski
  • Pytania
   • Dalsze badania
  • Uczenie głębokie w praktyce to wszystko!
 • Część II. Zrozumienie aplikacji fastai
 • Rozdział 4. Jak to wygląda od środka trenowanie klasyfikatora cyfr
  • Piksele podstawa widzenia komputerowego
  • Podejście pierwsze: podobieństwo pikseli
   • Tablice NumPy i tensory PyTorch
  • Wyznaczanie wskaźników z wykorzystaniem rozgłaszania
  • Stochastyczny spadek wzdłuż gradientu
   • Wyznaczanie gradientów
   • Stopniowanie ze współczynnikiem uczenia
   • Kompleksowy przykład użycia stochastycznego spadku wzdłuż gradientu
    • Etap 1.: inicjalizacja parametrów
    • Etap 2.: obliczanie prognoz
    • Etap 3.: obliczanie straty
    • Etap 4.: obliczanie gradientów
    • Etap 5.: stopniowanie wag
    • Etap 6.: powtórzenie procesu
    • Etap 7.: koniec
   • Podsumowanie procesu stochastycznego spadku wzdłuż gradientu
  • Funkcja straty MNIST
   • Sigmoida
   • Stochastyczny spadek wzdłuż gradientu i minipaczki
  • Złożenie wszystkiego w całość
   • Tworzenie optymalizatora
  • Wprowadzanie nieliniowości
   • Bardziej rozbudowane modele
  • Podsumowanie słownictwa
  • Pytania
   • Dalsze badania
 • Rozdział 5. Klasyfikowanie obrazów
  • Od psów i kotów do ras zwierząt domowych
  • Dobór wstępny
   • Sprawdzanie i debugowanie obiektu DataBlock
  • Entropia krzyżowa
   • Przeglądanie aktywacji i etykiet
   • Softmax
   • Logarytm prawdopodobieństwa
   • Obliczanie logarytmu
  • Interpretacja modelu
  • Poprawianie modelu
   • Wyszukiwarka współczynnika uczenia
   • Odmrażanie i uczenie transferowe
   • Dyskryminatywne współczynniki uczenia
   • Wybór liczby epok
   • Bardziej złożone architektury
  • Podsumowanie
  • Pytania
   • Dalsze badania
 • Rozdział 6. Inne zagadnienia związane z widzeniem komputerowym
  • Klasyfikacja wieloetykietowa
   • Dane
   • Tworzenie obiektu DataBlock
   • Binarna entropia krzyżowa
  • Regresja
   • Gromadzenie danych
   • Trenowanie modelu
  • Podsumowanie
  • Pytania
   • Dalsze badania
 • Rozdział 7. Trenowanie supernowoczesnego modelu
  • Imagenette
  • Normalizacja
  • Progresywna zmiana rozmiaru
  • Wydłużenie czasu testu
  • Mixup
  • Wygładzanie etykiet
  • Podsumowanie
  • Pytania
   • Dalsze badania
 • Rozdział 8. Szczegółowa analiza filtrowania zespołowego
  • Pierwszy kontakt z danymi
  • Czynniki ukryte
  • Tworzenie obiektu DataLoaders
  • Filtrowanie zespołowe od podstaw
   • Wygaszanie wag
   • Tworzenie własnego modułu osadzania
  • Interpretacja osadzeń i przesunięć
   • Użycie aplikacji fastai.collab
   • Odległość osadzania
  • Uruchamianie modelu filtrowania zespołowego
  • Uczenie głębokie w filtrowaniu zespołowym
  • Podsumowanie
  • Pytania
   • Dalsze badania
 • Rozdział 9. Szczegółowa analiza modelowania tabelarycznego
  • Osadzenia skategoryzowane
  • Poza uczeniem głębokim
  • Zbiór danych
   • Konkursy Kaggle
   • Sprawdzenie danych
  • Drzewa decyzyjne
   • Obsługa dat
   • Użycie obiektów TabularPandas i TabularProc
   • Tworzenie drzewa decyzyjnego
   • Zmienne skategoryzowane
  • Lasy losowe
   • Tworzenie lasu losowego
   • Błąd out-of-bag
  • Interpretacja modelu
   • Wariancja drzewa dla pewności prognozy
   • Ważności cech
   • Usuwanie zmiennych o niskiej ważności
   • Usuwanie zbędnych cech
   • Częściowa zależność
   • Wyciek danych
   • Interpreter drzewa
  • Ekstrapolacja i sieci neuronowe
   • Problem ekstrapolacji
   • Wyszukiwanie danych spoza domeny
   • Użycie sieci neuronowej
  • Łączenie w zespoły
   • Wzmacnianie
   • Łączenie osadzeń z innymi metodami
  • Podsumowanie
  • Pytania
   • Dalsze badania
 • Rozdział 10. Szczegółowa analiza przetwarzania języka naturalnego rekurencyjne sieci neuronowe
  • Wstępne przetwarzanie tekstu
   • Tokenizacja
   • Tokenizacja słów przy użyciu biblioteki fastai
   • Tokenizacja podłańcuchów
   • Zamiana na liczby przy użyciu biblioteki fastai
   • Umieszczanie tekstu w paczkach dla modelu językowego
  • Trenowanie klasyfikatora tekstu
   • Użycie klasy DataBlock w modelu językowym
   • Dostrajanie modelu językowego
   • Zapisywanie i wczytywanie modeli
   • Generowanie tekstu
   • Tworzenie klasyfikatora DataLoaders
   • Dostrajanie klasyfikatora
  • Dezinformacja i modele językowe
  • Podsumowanie
  • Pytania
   • Dalsze badania
 • Rozdział 11. Przygotowywanie danych dla modeli za pomocą interfejsu API pośredniego poziomu z biblioteki fastai
  • Szczegółowa analiza warstwowego interfejsu programistycznego biblioteki fastai
   • Transformacje
   • Tworzenie własnej transformacji
   • Klasa Pipeline potoku transformacji
  • TfmdLists i Datasets kolekcje przekształcone
   • TfmdLists
   • Datasets
  • Zastosowanie interfejsu API pośredniego poziomu SiamesePair
  • Podsumowanie
  • Pytania
   • Dalsze badania
  • Zrozumienie aplikacji fastai podsumowanie
 • Część III. Podstawy uczenia głębokiego
 • Rozdział 12. Tworzenie od podstaw modelu językowego
  • Dane
  • Tworzenie od podstaw pierwszego modelu językowego
   • Obsługa modelu językowego w bibliotece PyTorch
   • Pierwsza rekurencyjna sieć neuronowa
  • Ulepszanie sieci RNN
   • Obsługa stanu sieci RNN
   • Tworzenie większej liczby sygnałów
  • Wielowarstwowe rekurencyjne sieci neuronowe
   • Model
   • Eksplodujące lub zanikające aktywacje
  • Architektura LSTM
   • Tworzenie modelu LSTM od podstaw
   • Trenowanie modelu językowego wykorzystującego architekturę LSTM
  • Regularyzacja modelu LSTM
   • Dropout
   • Regularyzacja aktywacji i czasowa regularyzacja aktywacji
   • Trening regularyzowanego modelu LSTM z wiązanymi wagami
  • Podsumowanie
  • Pytania
   • Dalsze badania
 • Rozdział 13. Konwolucyjne sieci neuronowe
  • Magia konwolucji
   • Odwzorowywanie jądra splotu
   • Konwolucje w bibliotece PyTorch
   • Kroki i dopełnienie
   • Zrozumienie równań konwolucji
  • Pierwsza konwolucyjna sieć neuronowa
   • Tworzenie konwolucyjnej sieci neuronowej
   • Zrozumienie arytmetyki konwolucji
   • Pola receptywne
   • Kilka uwag o Twitterze
  • Obrazy kolorowe
  • Ulepszanie stabilności trenowania
   • Prosty model bazowy
   • Zwiększenie wielkości paczki
   • Trenowanie jednocykliczne
   • Normalizacja wsadowa
  • Podsumowanie
  • Pytania
   • Dalsze badania
 • Rozdział 14. Sieci ResNet
  • Powrót do Imagenette
  • Tworzenie nowoczesnej konwolucyjnej sieci neuronowej ResNet
   • Pomijanie połączeń
   • Model sieci ResNet na poziomie światowym
   • Warstwy z wąskim gardłem
  • Podsumowanie
  • Pytania
   • Dalsze badania
 • Rozdział 15. Szczegółowa analiza architektur aplikacji
  • Widzenie komputerowe
   • Funkcja cnn_learner
   • Funkcja unet_learner
   • Model syjamski
  • Przetwarzanie języka naturalnego
  • Dane tabelaryczne
  • Podsumowanie
  • Pytania
   • Dalsze badania
 • Rozdział 16. Proces trenowania
  • Tworzenie modelu bazowego
  • Ogólny optymalizator
  • Momentum
  • RMSProp
  • Adam
  • Dwie metody wygaszania wag
  • Wywołania zwrotne
   • Tworzenie wywołania zwrotnego
   • Kolejność wywołań zwrotnych i wyjątki
  • Podsumowanie
  • Pytania
   • Dalsze badania
  • Podstawy uczenia głębokiego podsumowanie
 • Część IV. Uczenie głębokie od podstaw
 • Rozdział 17. Sieć neuronowa od podstaw
  • Tworzenie od podstaw warstwy sieci neuronowej
   • Modelowanie neuronu
   • Mnożenie macierzy od podstaw
   • Arytmetyka składowych
   • Rozgłaszanie
    • Rozgłaszanie wartości skalarnej
    • Rozgłaszanie wektora na macierz
    • Zasady rozgłaszania
   • Konwencja sumacyjna Einsteina
  • Przejścia w przód i wstecz
   • Definiowanie i inicjalizowanie warstwy
   • Gradienty i przejście wstecz
   • Modyfikowanie modelu
   • Implementacja przy użyciu biblioteki PyTorch
  • Podsumowanie
  • Pytania
   • Dalsze badania
 • Rozdział 18. Interpretacja sieci CNN przy użyciu mapy aktywacji klas
  • Mapa aktywacji klas i punkty zaczepienia
  • Gradientowa mapa aktywacji klas
  • Podsumowanie
  • Pytania
   • Dalsze badania
 • Rozdział 19. Klasa Learner biblioteki fastai od podstaw
  • Dane
   • Klasa Dataset
  • Klasy Module i Parameter
   • Prosta konwolucyjna sieć neuronowa
  • Funkcja straty
  • Klasa Learner
   • Wywołania zwrotne
   • Harmonogram modyfikowania współczynnika uczenia
  • Podsumowanie
  • Pytania
   • Dalsze badania
 • Rozdział 20. Uwagi końcowe
 • Dodatek A. Tworzenie bloga
  • Blogowanie przy użyciu usługi GitHub Pages
   • Tworzenie repozytorium
   • Konfigurowanie strony głównej
   • Tworzenie wpisów
   • Synchronizowanie GitHuba z własnym komputerem
  • Tworzenie bloga za pomocą notatnika Jupytera
 • Dodatek B. Lista kontrolna projektu dotyczącego danych
  • Analitycy danych
  • Strategia
  • Dane
  • Analityka
  • Implementacja
  • Utrzymywanie
  • Ograniczenia
   • O autorach
   • Podziękowania
   • Kolofon
 • Tytuł: Deep learning dla programistów. Budowanie aplikacji AI za pomocą fastai i PyTorch
 • Autor: Jeremy Howard, Sylvain Gugger
 • Tytuł oryginału: Deep Learning for Coders with fastai and PyTorch: AI Applications Without a PhD
 • Tłumaczenie: Jacek Janusz
 • ISBN: 978-83-283-7510-9, 9788328375109
 • Data wydania: 2021-06-24
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: delepr
 • Wydawca: Helion