Helion


Szczegóły ebooka

 
Docker. Praktyczne zastosowania

Docker. Praktyczne zastosowania


Docker został zaprezentowany światu w marcu 2013 roku i praktycznie od początku wzbudza zaskakujące zainteresowanie. Narzędzie to pozwala na proste zarządzanie procesem tworzenia określonego elementu aplikacji, wdrażania go na dużą skalę w dowolnym środowisku oraz usprawniania przepływu pracy. Ma przy tym duże możliwości i łączy w sobie prostotę wdrażania aplikacji z prostotą administrowania. Jednym słowem, Docker jest niezwykle użytecznym narzędziem!

Niniejsza książka jest praktycznym przewodnikiem, dzięki któremu Docker przyczyni się do sukcesu organizacji na wiele sposobów: uprości podejmowanie decyzji dotyczących architektury, ułatwi pisanie narzędzi pomocniczych, a przede wszystkim umożliwi bezproblemowe przeprowadzanie integracji kolejnych elementów aplikacji. Opisano tu, w jaki sposób za pomocą Dockera można przygotować pakiet aplikacji ze wszystkimi ich zależnościami, a następnie je testować, wdrażać, skalować oraz utrzymywać ich pracę w środowiskach produkcyjnych.

W tej książce omówiono:

 • wykorzystanie Dockera do automatyzacji i uproszczenia obsługi pakietów
 • zasady pracy z obrazami, kontenerami i aplikacjami Dockera
 • dołączanie do kodu aplikacji niezbędnych plików systemu operacyjnego
 • możliwość testowania tego samego elementu aplikacji we wszystkich systemach i środowiskach
 • oddzielenie warstwy aplikacji od warstwy sprzętowej bez poświęcania cennych zasobów
 • zagadnienia konfiguracji sieci, koordynacji, bezpieczeństwa i zarządzania konfiguracją Dockera

Docker — sposób na niezawodne zarządzanie rozwojem aplikacji!

Przedmowa (11)

Wstęp (15)

1. Wprowadzenie (19)

 • Narodziny Dockera (19)
 • Co obiecuje Docker (19)
  • Korzyści płynące ze stosowania procesów proponowanych przez Dockera (21)
 • Czym Docker nie jest (23)

2. Rzut oka na Dockera (25)

 • Upraszczanie procesów (25)
 • Duże wsparcie i wykorzystanie (27)
 • Architektura (28)
  • Model klient-serwer (28)
  • Porty sieciowe i gniazdka sieciowe (29)
  • Rozbudowane narzędzia (29)
  • Tekstowy klient Dockera (30)
  • API (30)
  • Sieć w kontenerze (31)
 • Najlepsze zastosowania Dockera (32)
  • Kontenery to nie maszyny wirtualne (33)
  • Kontenery są lekkie (33)
  • Dążenie do niezmienności infrastruktury (33)
  • Ograniczona izolacja (34)
  • Aplikacje bezstanowe (34)
  • Przenoszenie informacji o stanie na zewnątrz (35)
 • Schemat pracy z Dockerem (36)
  • Wersjonowanie (36)
  • Budowanie (37)
  • Testowanie (38)
  • Tworzenie pakietów (38)
  • Wdrażanie (39)
  • Ekosystem Dockera (39)
 • Podsumowanie (41)

3. Instalacja Dockera (43)

 • Ważne pojęcia (43)
 • Klient Dockera (44)
  • Linux (45)
  • Mac OS X 10.10 (47)
  • Microsoft Windows 8 (48)
 • Serwer Dockera (48)
  • Linux korzystający z systemd (49)
  • Linux wykorzystujący upstart (49)
  • Linux wykorzystujący init.d (49)
  • Serwery na maszynach wirtualnych (50)
 • Testowanie (58)
  • Ubuntu (58)
  • Fedora (58)
  • CentOS (58)
 • Podsumowanie (59)

4. Praca z obrazami Dockera (61)

 • Anatomia pliku Dockerfile (61)
 • Budowanie obrazu (64)
 • Uruchamianie zbudowanego obrazu (68)
  • Zmienne środowiska (69)
 • Własne obrazy bazowe (69)
 • Zapisywanie obrazów (70)
  • Publiczne rejestry (70)
  • Rejestry prywatne (71)
  • Autoryzacja w rejestrze (71)
  • Tworzenie kopii rejestru (74)
  • Inne sposoby dostarczania obrazów (77)

5. Praca z kontenerami Dockera (79)

 • Czym jest kontener? (79)
  • Historia kontenerów (80)
 • Tworzenie kontenera (81)
  • Podstawowa konfiguracja (82)
  • Magazyny danych (85)
  • Ograniczenia zasobów (87)
 • Uruchamianie kontenera (92)
 • Automatyczne restartowanie kontenera (93)
 • Zatrzymywanie kontenera (94)
 • Wymuszanie zakończenia pracy kontenera (95)
 • Pauzowanie i wznawianie pracy kontenera (96)
 • Czyszczenie kontenerów i obrazów (96)
 • Kolejne kroki (98)

6. Poznawanie Dockera (99)

 • Wyświetlanie wersji Dockera (99)
 • Informacje o serwerze (100)
 • Pobieranie aktualizacji obrazów (101)
 • Pobieranie informacji o kontenerze (102)
 • Wnętrze działającego kontenera (103)
  • docker exec (103)
  • nsenter (104)
 • Badanie powłoki (107)
 • Zwracanie wyniku (107)
 • Logi Dockera (109)
 • Monitorowanie Dockera (112)
  • Statystyki kontenerów (112)
  • docker events (115)
  • cAdvisor (116)
 • Dalsze eksperymenty (120)

7. Tworzenie kontenerów produkcyjnych (121)

 • Wdrażanie (121)
  • Klasy narzędzi (122)
  • Narzędzia do koordynacji (123)
  • Narzędzia do planowania przetwarzania rozproszonego (123)
  • Podsumowanie (125)
 • Testowanie kontenerów (125)
  • Szybki przegląd (125)
  • Zewnętrzne zależności (128)

8. Debugowanie kontenerów (129)

 • Dane generowane przez proces (129)
 • Przeglądanie procesów (133)
 • Kontrolowanie procesów (134)
 • Przeglądanie sieci (135)
 • Historia obrazów (136)
 • Przeglądanie kontenera (136)
 • Przeglądanie systemu plików (138)
 • Dalsze kroki (138)

9. Skalowanie Dockera (139)

 • Docker Swarm (140)
 • Centurion (144)
 • Amazon EC2 Container Service (148)
  • Konfiguracja IAM (148)
  • Przygotowanie AWS CLI (149)
  • Instancje kontenerów (150)
  • Zadania (153)
  • Testowanie zadania (157)
  • Zatrzymywanie zadania (158)
 • Podsumowanie (159)

10. Zagadnienia zaawansowane (161)

 • Mechanizmy wymienne (161)
  • Sterownik uruchamiania (161)
  • Magazyny danych (163)
 • Szczegółowo o kontenerach (166)
  • Grupy kontrolne (cgroups) (166)
  • Przestrzeń nazw jądra, przestrzeń nazw użytkownika (169)
 • Bezpieczeństwo (173)
  • Czy kontener jest bezpieczny? (173)
  • Czy demon Dockera jest bezpieczny? (178)
 • Sieć (180)

11. Projektowanie produkcyjnej platformy dla kontenerów (185)

 • 12factor (186)
  • Repozytorium kodów (186)
  • Zależności (186)
  • Konfiguracja (188)
  • Usługi pomocnicze (190)
  • Budowanie, udostępnianie, uruchamianie (190)
  • Procesy (190)
  • Wykorzystanie portów (191)
  • Współbieżność (191)
  • Dyspozycyjność (192)
  • Podobieństwo środowiska programistycznego i produkcyjnego (192)
  • Logi (193)
  • Procesy administracyjne (193)
  • Podsumowanie twelve-factor (194)
 • The Reactive Manifesto (194)
  • Responsywność (194)
  • Stabilność (194)
  • Elastyczność (194)
  • Obsługa komunikatów (195)
  • Podsumowując (195)

12. Wnioski (197)

 • Wyzwania (197)
 • Przepływ pracy w Dockerze (198)
 • Minimalizowanie liczby obiektów do wdrożenia (198)
 • Optymalizacja przechowywania i przesyłania danych (199)
 • Korzyści (199)
 • Słowo końcowe (200)

Skorowidz (201)