Helion


Szczegóły ebooka

 
Docker. Projektowanie i wdrażanie aplikacji

Docker. Projektowanie i wdrażanie aplikacji


Piętnastego marca 2013 roku na jednej z konferencji dla projektantów aplikacji zaprezentowano światu Dockera. Choć wystąpienie to trwało zaledwie kilka minut, wzbudziło ogromne zainteresowanie. Nic dziwnego — nowe narzędzie znacząco uprościło tworzenie oprogramowania i wdrażanie go na dużą skalę w dowolnym środowisku oraz usprawniło przepływ pracy. Docker ułatwia decyzje dotyczące architektury, co przekłada się na tworzenie narzędzi pomocniczych i ich wykorzystanie w różnych aplikacjach. Jednak aby w pełni skorzystać z tych licznych zalet, trzeba zrozumieć specyficzne podejście Dockera do budowy aplikacji.

Dzięki tej książce zrozumiesz, skąd się wziął lawinowy wzrost popularności Dockera. Przyjrzysz się temu znakomitemu narzędziu z punktu widzenia projektanta i dowiesz się, dlaczego dzięki niemu projektowanie, testowanie i wdrażanie aplikacji stają się szybsze i prostsze. Najpierw zapoznasz się z zagadnieniami podstawowymi, takimi jak kontenery, środowisko wykonawcze i narzędzia systemowe, aby potem skupić się na tworzeniu, uruchamianiu i publikowaniu obrazów Dockera. Znajdziesz tu również informacje o przydatnych zasobach internetowych dotyczących Dockera, a także o wartościowych narzędziach zewnętrznych, znakomicie poprawiających komfort pracy z tym narzędziem.

Najważniejsze zagadnienia:

 • wprowadzenie do Dockera i przygotowanie środowiska pracy
 • architektura Dockera: obrazy, woluminy, kontenery
 • proces dystrybucji oprogramowania
 • najlepsze praktyki tworzenia plików Dockera
 • przykłady tworzenia rzeczywistych aplikacji w Dockerze

Docker: już dziś korzystaj z narzędzi jutra!


Jarosław Krochmalski — od kilkunastu lat tworzy oprogramowanie. Specjalizuje się w aplikacjach dla branży finansowej. Jest projektantem z pasją, entuzjastą przejrzystego kodu i kunsztu w pisaniu oprogramowania. Otrzymał certyfikat Certified Scrum Master. Szczególnie interesuje się nowymi technologiami związanymi z projektowaniem aplikacji internetowych, wzorcami projektowymi, architekturą dla przedsiębiorstw oraz wzorcami integracji. Brał udział w wielu projektach o dużej skali, takich jak międzynarodowe przekazy pieniężne, płatności ekspresowe i systemy gromadzenia danych. Obecnie pracuje jako konsultant w duńskiej firmie 7N.

O autorze (9)

O recenzentach (10)

Przedmowa (11)

Rozdział 1. Wprowadzenie do Dockera (15)

 • Podstawowa idea (16)
 • Porównanie konteneryzacji i wirtualizacji (16)
  • Tradycyjna wirtualizacja (16)
  • Konteneryzacja (17)
 • Korzyści wynikające z zastosowania Dockera (17)
  • Szybkość i wielkość (18)
  • Odtwarzalne i przenośne kompilacje (18)
  • Trwała i "zwinna" infrastruktura (19)
  • Narzędzia i interfejsy API (19)
 • Przegląd narzędzi (20)
  • Środowisko Docker Engine i jego klient (20)
  • Docker Machine (21)
  • Kitematic (22)
  • Narzędzie Compose Dockera (23)
  • Oracle VirtualBox (23)
  • Git (24)
 • Podsumowanie (25)

Rozdział 2. Instalowanie Dockera (27)

 • Wymagania sprzętowe (28)
 • Instalacja w systemie Windows (29)
 • Instalacja w systemie Mac OS (36)
 • Instalacja w systemie Linux (40)
 • Instalacja w chmurze - AWS (43)
 • Podsumowanie (47)

Rozdział 3. Obrazy i kontenery Dockera (49)

 • Obrazy (50)
 • Warstwy (52)
 • Kontenery (56)
  • Zapisywanie zmian w kontenerze (59)
 • Rejestr, repozytorium i indeks Dockera (62)
 • Podsumowanie (64)

Rozdział 4. Rozwiązania sieciowe i pamięć trwała kontenerów (67)

 • Rozwiązania sieciowe Dockera (68)
  • Sieci domyślne (69)
  • Brak połączenia sieciowego (70)
  • Sieć hosta (70)
  • Sieć z mostem (71)
  • Tworzenie sieci (72)
  • Uruchamianie kontenera w sieci (73)
  • Tworzenie sieci z wieloma hostami (75)
  • Udostępnianie i mapowanie portów (82)
  • Łączenie kontenerów (86)
  • Dodatki sieciowe (88)
 • Wolumeny Dockera (89)
  • Tworzenie wolumenu (89)
  • Usuwanie wolumenu (94)
  • Sterowniki wolumenów (96)
 • Podsumowanie (97)

Rozdział 5. Znajdowanie obrazów (99)

 • Serwis Docker Hub (100)
  • Konto w serwisie Docker Hub (102)
  • Konto organizacji i zespoły (103)
  • Współpracownicy (104)
  • Repozytoria prywatne (105)
  • Logowanie w serwisie Docker Hub (106)
 • Wyszukiwanie obrazów (108)
  • Nazewnictwo obrazów i znaczniki (109)
  • Wyszukiwanie za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (110)
  • Wyszukiwanie za pomocą wiersza poleceń (112)
 • Interfejs API REST rejestru Dockera i serwisu Docker Hub (114)
 • Podsumowanie (116)

Rozdział 6. Tworzenie obrazów (117)

 • Instrukcje pliku Dockerfile (119)
  • FROM (119)
  • MAINTAINER (120)
  • ADD (121)
  • COPY (123)
  • CMD (124)
  • ENTRYPOINT (126)
  • LABEL (129)
  • EXPOSE (131)
  • RUN (132)
  • USER (135)
  • VOLUME (135)
  • WORKDIR (137)
  • ARG (137)
  • ONBUILD (138)
  • STOPSIGNAL (139)
  • HEALTHCHECK (139)
  • SHELL (140)
 • Użycie plików Dockerfile (141)
 • Podsumowanie (144)

Rozdział 7. Uruchamianie kontenerów (145)

 • Tryby środowiska wykonawczego - odłączony i pierwszoplanowy (147)
  • Tryb odłączony (147)
  • Tryb pierwszoplanowy (148)
 • Identyfikowanie obrazów i kontenerów (149)
  • Ustawienia identyfikatorów procesów PID (150)
  • Ustawienia przestrzeni nazw UTS (151)
 • Nadpisywanie domyślnych poleceń w pliku Dockerfile (151)
  • Nadpisywanie instrukcji CMD (152)
  • Nadpisywanie instrukcji ENTRYPOINT (152)
 • Wykonywanie dowolnych poleceń za pomocą polecenia exec (153)
 • Monitorowanie kontenerów (154)
  • Wyświetlanie dzienników (155)
  • Zdarzenia kontenera (157)
  • Inspekcja kontenera (158)
  • Statystyki (160)
 • Kody wyjścia kontenera i zasady restartowania (161)
  • Zasada no (162)
  • Zasada always (162)
  • Zasada on-failure (162)
  • Zasada unless-stopped (163)
  • Aktualizowanie zasady restartowania dla działającego kontenera (163)
 • Ograniczenia uruchomionego kontenera dotyczące zasobów (165)
  • Pamięć (165)
  • Procesory (167)
  • Aktualizowanie ograniczeń dla działającego kontenera (169)
 • Tryb Swarm Dockera (170)
  • Cel (171)
  • Terminologia (171)
  • Polecenia trybu Swarm (172)
 • Podsumowanie (174)

Rozdział 8. Publikowanie obrazów (175)

 • Publikowanie obrazów (175)
  • Tworzenie znaczników (176)
  • Usuwanie znacznika z obrazu (176)
  • Umieszczanie obrazu w repozytorium (176)
 • Elementy Webhook i zautomatyzowany proces budowania (177)
  • Konfigurowanie zautomatyzowanego procesu budowania (178)
  • Wyzwalacze budowania (183)
  • Elementy Webhook i wdrożenia ciągłe (184)
 • Podsumowanie (190)

Rozdział 9. Użycie Dockera w programowaniu (191)

 • Użycie Dockera z narzędziem Maven (192)
  • Wtyczka Spotify docker-maven-plugin (193)
  • Wtyczka fabric8.io Maven Docker (194)
 • Aplikacja Spring Boot w kontenerze Dockera (198)
 • Umieszczanie w kontenerze aplikacji Angular.js (206)
 • Podsumowanie (212)

Dodatek A. Dodatkowe zasoby (215)

 • Oficjalna dokumentacja (215)
 • Strona Awesome Docker (216)
 • Szkolenie (217)

Skorowidz (219)