Linux

ABC Linux. Wydanie II

Radosław Sokół

Administracja systemami Linux. Programowanie w powłoce bash

Andrzej Chmielewski; Ireneusz Mrozek; Eugenia Busłowska

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Windows Serwer i Linux Serwer

Bartosz Mrosek, Krzysztof Chrobok

Agile Security Operations. Engineering for agility in cyber defense, detection, and response

Hinne Hettema

Android Things Quick Start Guide. Build your own smart devices using the Android Things platform

Raul Portales

Ansible w praktyce. Automatyzacja konfiguracji i proste instalowanie systemów. Wydanie II

Lorin Hochstein, Rene Moser

Ansible w praktyce. Automatyzacja konfiguracji i proste instalowanie systemów. Wydanie III

Bas Meijer, Lorin Hochstein, René Moser

Architecture and Design of the Linux Storage Stack. Gain a deep understanding of the Linux storage landscape and its well-coordinated layers

Muhammad Umer