Szczegóły ebooka

Duchowość na co dzień. Ścieżka współczesnego mistyka

Duchowość na co dzień. Ścieżka współczesnego mistyka

Maciej Wielobób

Ebook

Rozwój duchowy to po prostu zmiana punktu widzenia

Hazrat Inayat Khan

Skoro zastanawiasz się nad zagłębieniem się w treść tej książki, być może nie odnalazłeś spełnienia w sukcesie zawodowym, uznaniu innych, a nawet życiu rodzinnym. Doświadczasz pewnej tęsknoty, która popycha Cię do przewartościowania swoich priorytetów i poszukiwania swojej życiowej ścieżki. Drogi rozwoju duchowego. Ścieżka duchowa, mistyczna opiera się na pewnym paradoksie: choć nie ma konkretnej drogi do przejścia, musimy rozpocząć swoją ścieżkę, wykonać pewne kroki, gdyż to co doświadczymy na drodze pozwoli nam zacząć proces oduczania się, dzięki któremu możemy powrócić do samego siebie. Książka Macieja Wieloboba jest swoistym przewodnikiem w tej wewnętrznej podróży. Pokazuje nam gdzie i jak powinniśmy zacząć, jak również przeprowadza poprzez najważniejsze zagadnienia na ścieżce, zapoznaje z kontekstem i praktyką sufickich mantr oraz umożliwia nam rozpoczęcie samodzielnego treniningu etyczno-psychologicznego, który jest podstawą duchowej ścieżki.

 • Wprowadzenie (szejk al-maszejk Mahmud Khan[1])
 • Od autora
 • Rozdział 1 Czas dla siebie
 • Rozdział 2. Co przyciąga Cię do medytacji? Dlaczego interesujesz się duchowością?
 • Rozdział 3. Naturalność
  • Ćwiczenie
 • Rozdział 4. Otwarta Droga mistycyzm ponad podziałami
  • Medytacja i mistycyzm jest dla zadających pytania
  • Kilka definicji
  • Czym jest Otwarta Droga?
  • Podejście do religii
  • Podejście do życia rodzinnego i zawodowego
  • Stanąć twarzą w twarz z rzeczywistością
  • Nauczyciel i jego rola
  • Szkoła i laboratorium dla duchowych poszukiwaczy
  • Otwarta Droga a eklektyzm
 • Rozdział 5. Ideał koncepcja Boga
  • Ideał koncepcja Boga/Absolutu
  • Metafory
  • Dźwięk (wibracja) i światło
  • Bóg osobowy vs. Absolut
  • Czym jest koncepcja Boga?
 • Rozdział 6 Uważność z perspektywy mistycznej
  • Ćwiczenie
 • Rozdział 7. Iluzja i Rzeczywistość
  • Przygotowanie do praktyki zikara (tzw. zewnętrzny zikar)
 • Rozdział 8. Bezwarunkowa akceptacja wszystkiego
 • Rozdział 9. Twój cień jest z(a) Tobą!
 • Rozdział 10. Pięć etapów oczyszczania umysłu
  • Rozumienie poglądów innych
  • Dostrzeganie dobrego w złym, a złego w dobrym
  • Deidentyfikacja
  • Wejście w sens abstrakcji i najgłębszy relaks umysłu
   • Amal (samadhi)
 • Rozdział 11. Cztery przeszkody na ścieżce medytacyjnej
  • Lęk
  • Ucieczka przed trudnymi doświadczeniami
  • Nuda
  • Interpretowanie i nadawanie znaczenia
 • Rozdział 12. Działanie dla samego działania
 • Rozdział 13. Trzy ścieżki
 • Rozdział 14. Praktyka mantr w kontekście psychologii Otwartej Drogi
  • Psychologia Otwartej Drogi
   • Natura materialna (tab)
   • Nafs
    • Nafs rządzące
    • Nafs samoobwiniające się
    • Nafs zainspirowane
    • Nafs spokojne
   • Serce
   • Duch
   • Świadomość wewnętrzna
   • Najgłębsza wewnętrzna świadomość
  • Czym jest medytacja z mantrą?
  • Praktyka wprowadzenie do mantr Otwartej Drogi
  • Praktyka zikar Hazrata Inayata Khana
 • Rozdział 15. Nieprzywiązanie
 • Rozdział 16. Medytacja miłującej dobroci z mantrą
 • Rozdział 17. Bezwarunkowa miłość
 • Rozdział 18. Oddech
  • Jak zatem oczyścić oddech? Jak uruchomić uważność oddechu?
  • Praktyka uważności oddechu
 • Rozdział 19. Zasady mistycznej ścieżki uważności
  • Uważność oddechu: poranny rytuał oczyszczania umysłu
 • Rozdział 20. Cierpliwość
  • Cierpliwość, nieprzywiązanie, wytrzymałość i wytrwałość
  • Cierpliwość jako kontrola aktywności umysłu
  • Nauka cierpliwości w praktyce
 • Rozdział 21. Przebaczenie
 • Rozdział 22. Tolerancja
  • Dlaczego tolerancja jest uważana za objaw samorealizacji?
 • Rozdział 23. Wdzięczność
  • Miejsce wdzięczności w praktyce
  • Formy praktyki wdzięczności
  • Ścieżka miłości
  • Modlitwa
  • Medytacja wdzięczności
  • Wdzięczność na co dzień
 • Rozdział 24. Harmonia i zdrowie
  • Zdrowie i choroba
 • Rozdział 25. Śmierć i lęk przed śmiercią
  • Lęk przed śmiercią
  • Śmierć bliskiej osoby
 • Rozdział 26. Relacja nauczyciel uczeń
 • Rozdział 27. Praktyka 40 zasad zeszyt ćwiczeń
  • Żelazna zasada I
  • Żelazna zasada II
  • Żelazna zasada III
  • Żelazna zasada IV
  • Żelazna zasada V
  • Żelazna zasada VI
  • Żelazna zasada VII
  • Żelazna zasada VIII
  • Żelazna zasada IX
  • Żelazna zasada X
  • Miedziana zasada I
  • Miedziana zasada II
  • Miedziana zasada III
  • Miedziana zasada IV
  • Miedziana zasada V
  • Miedziana zasada VI
  • Miedziana zasada VII
  • Miedziana zasada VIII
  • Miedziana zasada IX
  • Miedziana zasada X
  • Srebrna zasada I
  • Srebrna zasada II
  • Srebrna zasada III
  • Srebrna zasada IV
  • Srebrna zasada V
  • Srebrna zasada VI
  • Srebrna zasada VII
  • Srebrna zasada VIII
  • Srebrna zasada IX
  • Srebrna zasada X
  • Złota zasada I
  • Złota zasada II
  • Złota zasada III
  • Złota zasada IV
  • Złota zasada V
  • Złota zasada VI
  • Złota zasada VII
  • Złota zasada VIII
  • Złota zasada IX
  • Złota zasada X
  • Zasady epilog
 • Aneks
  • Lista wszystkich żelaznych, miedzianych, srebrnych i złotych zasad
   • Żelazne zasady
   • Miedziane zasady
   • Srebrne zasady
   • Złote zasady
 • Tytuł: Duchowość na co dzień. Ścieżka współczesnego mistyka
 • Autor: Maciej Wielobób
 • ISBN: 978-83-283-9183-3, 9788328391833
 • Data wydania: 2017-09-12
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: duchcv
 • Wydawca: Sensus