Helion

Szczegóły ebooka

Excel 2019 PL. Biblia

Excel 2019 PL. Biblia


Wyczerpujące źródło wiedzy

MS Excel zasłużył już na miano kultowego. Od ponad 20 lat towarzyszy studentom, naukowcom, ekonomistom, analitykom i wielu innym ludziom. To wszechstronne narzędzie jest konsekwentnie rozwijane i rozbudowywane, a jego możliwości są coraz większe — dziś trudno byłoby znaleźć kogoś, kto dobrze znałby wszystkie jego funkcje! Nawet ci, którzy codziennie korzystają z tego świetnego arkusza, miewają problemy z odnalezieniem potrzebnej opcji. Bywa też, że nowości lub udoskonalenia w Excelu najzwyczajniej w świecie umykają uwadze użytkowników. Tymczasem każda kolejna wersja tej aplikacji przynosi znakomite rozwiązania, które umożliwiają zwiększenie produktywności i przyśpieszenie pracy.

Tę książkę powinien mieć na podorędziu każdy użytkownik Excela, niezależnie od stopnia zaawansowania i celów, do jakich wykorzystuje ten arkusz. To jedyny w swoim rodzaju przewodnik —poza podstawowymi wiadomościami znajdziesz w nim mnóstwo sugestii, wskazówek i opisów technik, z których korzystają najlepsi. Skorzystaj z zawartych tu porad, a będziesz pisać lepsze formuły, tworzyć ciekawsze wykresy, łatwiej zarządzać danymi i skuteczniej je analizować. Niezależnie od tego, czy chodzi Ci o odpowiednie sformatowanie komórek, utworzenie tabeli przestawnej, napisanie makra w VBA, czy skorzystanie z którejś bardziej wyrafinowanej funkcji — dzięki biblii Excela dokonasz tego szybciej, efektywniej i przyjemniej!

W tej książce między innymi:

 • solidne wprowadzenie do Excela
 • formuły do pracy z liczbami i tekstem oraz do złożonych analiz
 • wizualizacja danych w Excelu
 • stosowanie dodatków Power Pivot i Power Query
 • tworzenie makr w VBA i automatyzacja zadań

Excel. Dostaniesz dokładnie to, czego w tej chwili potrzebujesz!


O autorach 27

O redaktorach technicznych 27

Podziękowania 28

Wstęp 31

CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE INFORMACJE O EXCELU 37

Rozdział 1. Wprowadzenie do Excela 39

 • Kiedy korzystamy z Excela? 39
 • Nowości w Excelu 2019 40
 • Czym są arkusze i skoroszyty? 40
 • Poruszanie się po arkuszu 43
  • Nawigacja za pomocą klawiatury 43
  • Nawigacja za pomocą myszy 44
 • Obsługa Wstążki 45
  • Karty Wstążki 45
  • Karty kontekstowe 46
  • Typy poleceń na Wstążce 47
  • Obsługa Wstążki za pomocą klawiatury 48
 • Korzystanie z menu podręcznego 49
 • Konfigurowanie paska Szybki dostęp 51
 • Okna dialogowe 53
  • Nawigacja w oknach dialogowych 54
  • Zakładki w oknach dialogowych 54
 • Zastosowanie okien zadań 55
 • Tworzenie pierwszego skoroszytu w Excelu 56
  • Rozpoczęcie pracy 56
  • Wpisywanie nazw miesięcy 56
  • Wprowadzanie danych o wysokości obrotów 57
  • Formatowanie wartości 58
  • Nadawanie arkuszowi bardziej wyszukanego wyglądu 58
  • Sumowanie wartości 59
  • Tworzenie wykresu 59
  • Drukowanie arkusza 60
  • Zapisywanie skoroszytu 61

Rozdział 2. Wprowadzanie danych i ich edycja w arkuszu 63

 • Typy danych używanych w arkuszu 63
  • Wartości liczbowe 64
  • Tekst 64
  • Formuły 65
 • Wprowadzanie tekstu i wartości do arkusza 65
  • Wprowadzanie liczb 65
  • Wprowadzanie tekstu 66
  • Tryb Wprowadź 66
 • Wprowadzanie dat i godzin do arkusza 67
  • Wprowadzanie dat 67
  • Wprowadzanie godzin 67
 • Modyfikacja zawartości komórki 67
  • Usuwanie zawartości komórki 68
  • Zastąpienie zawartości komórki 68
  • Edycja zawartości komórki 68
  • Przydatne wskazówki dotyczące wprowadzania danych 70
 • Formatowanie liczb 76
  • Automatyczne formatowanie liczb 77
  • Formatowanie za pomocą narzędzia Wstążka 77
  • Formatowanie za pomocą skrótów klawiaturowych 78
  • Formatowanie za pomocą okna dialogowego Formatowanie komórek 79
  • Tworzenie własnych formatów liczbowych 81

Rozdział 3. Podstawowe operacje na arkuszach 83

 • Podstawowe zasady pracy z arkuszami 83
  • Praca w oknach Excela 83
  • Uaktywnianie arkusza 86
  • Dodawanie nowego arkusza do skoroszytu 86
  • Usuwanie niepotrzebnego arkusza 87
  • Zmiana nazwy arkusza 87
  • Zmiana koloru karty arkusza 88
  • Przenoszenie arkuszy 88
  • Ukrywanie i odkrywanie arkusza 89
 • Określanie widoku arkusza 90
  • Powiększanie i zmniejszanie widoku arkuszy 90
  • Oglądanie skoroszytu w wielu oknach 91
  • Porównywanie arkuszy obok siebie 92
  • Dzielenie arkusza na okienka 93
  • Zachowanie podglądu nagłówków dzięki blokowaniu okienek 93
  • Kontrola okienek za pomocą okna czujki 94
 • Praca z wierszami i kolumnami 95
  • Wstawianie wierszy i kolumn 96
  • Usuwanie wierszy i kolumn 97
  • Zmiana szerokości kolumn i wysokości wierszy 97
  • Ukrywanie wierszy i kolumn 99

Rozdział 4. Obszary komórek i tabele 101

 • Komórki a obszary komórek 101
  • Zaznaczanie obszarów 102
  • Zaznaczanie całych wierszy i kolumn 103
  • Zaznaczanie obszarów nieciągłych 103
  • Zaznaczanie obszarów w kilku arkuszach 104
  • Zaznaczanie określonych typów komórek 106
  • Zaznaczanie komórek przez wyszukiwanie 108
 • Kopiowanie i przenoszenie obszarów 110
  • Kopiowanie za pomocą poleceń Wstążki 110
  • Kopiowanie za pomocą poleceń menu 111
  • Kopiowanie za pomocą skrótów klawiaturowych 112
  • Kopiowanie lub przenoszenie przy użyciu metody "przeciągnij i upuść" 113
  • Kopiowanie do przylegających komórek 114
  • Kopiowanie obszaru komórek do innych arkuszy 114
  • Wklejanie za pomocą schowka Office 115
  • Wklejanie specjalne 116
  • Zastosowanie okna dialogowego Wklejanie specjalne 118
 • Nadawanie nazw obszarom 120
  • Tworzenie nazw obszarów w skoroszycie 120
  • Zarządzanie nazwami 123
 • Dodawanie notatek do komórek 124
  • Formatowanie notatek 125
  • Zmiana kształtu komentarza 125
  • Czytanie notatek 126
  • Ukrywanie i pokazywanie notatek 127
  • Zaznaczanie notatek 127
  • Edytowanie notatek 127
  • Usuwanie notatek 127
 • Obsługa tabel 127
  • Omówienie struktury tabel 128
  • Tworzenie tabeli 129
  • Wprowadzanie danych do tabeli 130
  • Sortowanie i filtrowanie tabeli 131
 • Zmiana wyglądu tabeli 136

Rozdział 5. Formatowanie arkusza 139

 • Narzędzia służące do formatowania 139
  • Zastosowanie narzędzi formatujących karty Narzędzia główne 140
  • Zastosowanie minipaska narzędzi 140
  • Zastosowanie okna dialogowego Formatowanie komórek 140
 • Formatowanie arkusza 142
  • Formatowanie arkusza za pomocą różnych krojów pisma 142
  • Zmiana wyrównania tekstu 144
  • Kolory i cieniowanie 148
  • Obramowanie i krawędzie 149
 • Zastosowanie formatowania warunkowego 151
  • Określanie formatowania warunkowego 151
  • Zastosowanie graficznego formatowania warunkowego 152
  • Tworzenie reguł bazujących na formule 156
  • Przykłady formuł formatowania warunkowego 158
  • Zastosowanie formatów warunkowych 160
 • Nadawanie nazw stylom w celu uproszczenia formatowania 161
  • Stosowanie stylów 162
  • Modyfikowanie istniejącego stylu 163
  • Tworzenie nowych stylów 164
  • Dodawanie stylów z innych arkuszy 164
  • Zapisywanie stylów w szablonach 165
 • Motywy dokumentu 165
  • Użycie motywu 166
  • Dostosowywanie motywu 167

Rozdział 6. Pliki i szablony Excela 169

 • Tworzenie nowego skoroszytu 169
 • Otwieranie istniejących skoroszytów 170
  • Filtrowanie nazw plików 172
  • Zmiana sposobu wyświetlania plików 173
 • Zapisywanie skoroszytu 173
 • Autoodzyskiwanie 175
  • Odzyskiwanie wersji bieżącego skoroszytu 175
  • Odzyskiwanie danych, które nie zostały zapisane 176
  • Konfigurowanie Autoodzyskiwania 176
 • Zabezpieczanie skoroszytu hasłem 176
 • Organizacja plików 177
 • Inne ustawienia informacji o skoroszycie 178
  • Sekcja Ochrona skoroszytu 178
  • Sekcja Sprawdzanie skoroszytu 178
  • Sekcja Zarządzaj skoroszytem 179
  • Sekcja Opcje wyświetlania w przeglądarce 179
  • Sekcja Tryb zgodności 179
 • Zamykanie skoroszytów 179
 • Zabezpieczenie efektów pracy 180
 • Zastosowanie szablonów 180
  • Szablony Excela 180
  • Zastosowanie szablonów domyślnych 183
  • Zastosowanie szablonów niestandardowych 185

Rozdział 7. Drukowanie arkuszy 187

 • Proste drukowanie 187
 • Zmiana widoku strony 188
  • Widok normalny 189
  • Widok układu stron 189
  • Podgląd podziału stron 191
 • Dostosowywanie typowych ustawień strony 192
  • Wybieranie drukarki 193
  • Określanie obszaru drukowania 193
  • Zmiana orientacji strony 194
  • Określanie rozmiaru papieru 194
  • Drukowanie kilku kopii arkusza 194
  • Konfigurowanie marginesów strony 194
  • Podział na strony 196
  • Drukowanie tytułów wierszy i kolumn 196
  • Skalowanie wydruku 197
  • Drukowanie linii siatki 198
  • Drukowanie nagłówków wierszy i kolumn 198
  • Zastosowanie obrazu tła 198
 • Dodawanie do raportów nagłówka lub stopki 198
  • Wybieranie predefiniowanego nagłówka lub stopki 200
  • Elementy kodu nagłówka i stopki 201
  • Inne opcje nagłówka i stopki 202
 • Inne zagadnienia związane z drukowaniem 202
  • Kopiowanie ustawień strony między arkuszami 202
  • Ukrywanie niektórych komórek podczas drukowania 203
  • Blokowanie możliwości drukowania obiektów 203
  • Tworzenie niestandardowych widoków arkusza 204
  • Tworzenie dokumentów PDF 205

Rozdział 8. Dostosowywanie interfejsu użytkownika Excela 207

 • Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp 207
  • Pasek narzędzi Szybki dostęp 208
  • Dodawanie nowych poleceń do paska Szybki dostęp 209
  • Inne operacje związane z paskiem Szybki dostęp 211
 • Dostosowywanie Wstążki 212
  • Po co dostosowywać Wstążkę? 212
  • Możliwości dostosowywania 212
  • Sposoby dostosowywania Wstążki 213
  • Resetowanie Wstążki 215

CZĘŚĆ II. FORMUŁY I FUNKCJE 217

Rozdział 9. Wprowadzenie do formuł i funkcji 219

 • Podstawowe informacje o formułach 219
  • Operatory używane w formułach 220
  • Pierwszeństwo operatorów w formułach 221
  • Wykorzystywanie funkcji w formułach 223
 • Wprowadzanie formuł do arkusza 225
  • Wprowadzanie formuł z klawiatury 226
  • Wprowadzanie formuł przez wskazywanie 226
  • Wklejanie do formuł nazw obszarów 227
  • Wstawianie funkcji do formuł 227
  • Kilka informacji na temat wstawiania funkcji 229
 • Edytowanie formuł 230
 • Odwoływanie się do komórek w formułach 230
  • Odwołania względne, bezwzględne i mieszane 231
  • Zmiana rodzaju odwołania 233
  • Odwołania do komórek znajdujących się poza arkuszem 233
 • Użycie formuł w tabelach 234
  • Podsumowywanie danych tabeli 234
  • Zastosowanie formuł w tabeli 236
  • Odwoływanie się do danych tabeli 237
 • Poprawianie typowych błędów w formułach 238
  • Odwołania cykliczne 239
  • Określanie momentu przeliczania formuł 240
 • Zaawansowane techniki nadawania nazw 241
  • Nadawanie nazw wartościom stałym 241
  • Nadawanie nazw formułom 242
  • Część wspólna obszarów 242
  • Przypisywanie nazw do istniejących odwołań 244
 • Wskazówki dotyczące formuł 244
  • Unikanie sztywnego wpisywania wartości 244
  • Używanie paska formuły jako kalkulatora 245
  • Tworzenie dokładnej kopii formuły 245
  • Przekształcanie formuł w wartości 246

Rozdział 10. Zastosowanie formuł w typowych obliczeniach matematycznych 247

 • Obliczanie wartości procentowych 247
  • Obliczanie procentowego postępu realizacji celu 247
  • Obliczanie wariancji procentowej 248
  • Obliczanie wariancji procentowej z wartościami ujemnymi 249
  • Obliczanie rozkładu procentowego 250
  • Obliczanie sumy skumulowanej 251
  • Procentowe zwiększanie lub zmniejszanie wartości 252
  • Radzenie sobie z błędami dzielenia przez zero 252
 • Zaokrąglanie liczb 254
  • Zaokrąglanie liczb za pomocą formuł 254
  • Zaokrąglanie do pełnego grosza 254
  • Zaokrąglanie do cyfr znaczących 255
 • Zliczanie wartości w zakresie 257
 • Zastosowanie funkcji do przeliczania jednostek 257

Rozdział 11. Formuły ułatwiające pracę nad tekstem 259

 • Praca z tekstem 259
 • Funkcje tekstowe 260
  • Łączenie łańcuchów tekstu 260
  • Zmiana wielkości liter 262
  • Usuwanie spacji z łańcucha tekstowego 263
  • Wyodrębnianie fragmentów łańcuchów znaków 264
  • Znajdowanie konkretnego znaku w łańcuchu 265
  • Znajdowanie drugiego wystąpienia znaku 266
  • Zastępowanie łańcuchów tekstu 267
  • Zliczanie określonych znaków w komórce 268
  • Wprowadzanie znaków łamania wiersza za pomocą formuły 268
  • Czyszczenie "dziwnych" znaków z pól tekstowych 270
  • Uzupełnianie wartości liczbowych zerami 270
  • Formatowanie liczb w łańcuchu tekstowym 271
  • Zastosowanie funkcji Kwota 272

Rozdział 12. Data i czas 273

 • W jaki sposób Excel traktuje daty i czas? 273
  • Omówienie numerów seryjnych dat 273
  • Wpisywanie dat 274
  • Interpretacja numerów seryjnych czasu 275
  • Wpisywanie czasu 276
  • Formatowanie dat i czasów 277
  • Problemy z datami 277
 • Funkcje Excela związane z datami i godzinami 278
  • Wyświetlanie bieżącej daty i czasu 279
  • Obliczanie wieku 279
  • Obliczanie liczby dni między dwiema datami 280
  • Obliczanie liczby dni roboczych między dwiema datami 280
  • Generowanie listy dni roboczych z wyłączeniem świąt 282
  • Wyodrębnianie części daty 283
  • Obliczanie liczby lat i miesięcy między datami 284
  • Przekształcanie dat na format daty juliańskiej 285
  • Obliczanie procentowej wartości minionej i pozostałej części roku 286
  • Zwracanie ostatniego dnia danego miesiąca 287
  • Obliczanie numeru kwartału, w jakim wypada podana data 288
  • Obliczanie numeru kwartału fiskalnego, w jakim wypada podana data 289
  • Zwracanie numeru miesiąca w roku fiskalnym na podstawie daty 290
  • Obliczanie daty n-tego dnia tygodnia w danym miesiącu 290
  • Obliczanie daty ostatniego wystąpienia danego dnia tygodnia w miesiącu 291
  • Wyodrębnianie składników godziny 292
  • Obliczanie czasu, jaki upłynął od danej chwili 293
  • Zaokrąglanie wartości czasu 294
  • Przeliczanie wartości dziesiętnych godzin, minut lub sekund na czas 294
  • Dodawanie godzin, minut i sekund do wartości czasu 295

Rozdział 13. Zastosowanie formuł do analizy warunkowej 297

 • Omówienie analizy warunkowej 297
  • Sprawdzanie, czy został spełniony prosty warunek 297
  • Sprawdzanie wielu warunków 298
  • Weryfikowanie danych warunkowych 299
  • Sprawdzanie dwóch warunków z użyciem funkcji ORAZ 301
  • Sprawdzanie dwóch warunków z użyciem funkcji LUB 302
 • Wykonywanie obliczeń warunkowych 304
  • Sumowanie wszystkich wartości spełniających konkretny warunek 304
  • Sumowanie wszystkich wartości spełniających dwa warunki lub więcej 307
  • Sumowanie wartości przypadających na podany zakres dat 308
  • Zliczanie wartości spełniających określony warunek 309
  • Zliczanie wartości spełniających dwa warunki lub więcej 310
  • Znajdowanie znaków niestandardowych 311
  • Obliczanie średniej z wartości spełniających określone kryteria 311
  • Obliczanie średniej z wartości spełniających dwa lub więcej kryteriów 312

Rozdział 14. Zastosowanie formuł do wyszukiwania i dopasowywania 315

 • Omówienie formuł do wyszukiwania 315
 • Posługiwanie się funkcjami do wyszukiwania 316
  • Wyszukiwanie dokładnej wartości na podstawie lewej kolumny 316
  • Wyszukiwanie dokładnej wartości na podstawie dowolnej kolumny 318
  • Wyszukiwanie wartości w poziomie 320
  • Ukrywanie błędów zwracanych przez funkcje wyszukujące 320
  • Znajdowanie najbliższego dopasowania z sekwencji wartości 322
  • Wyszukiwanie wartości z różnych tabel 324
  • Wyszukiwanie wartości na podstawie macierzy dwukierunkowej 326
  • Wyszukiwanie wartości na podstawie różnych kryteriów 328
  • Znajdowanie ostatniej wartości w kolumnie 329

Rozdział 15. Zastosowanie formuł do analizy finansowej 331

 • Wykonywanie typowych obliczeń biznesowych 331
  • Obliczanie marży brutto i procentowej marży brutto 331
  • Obliczanie wartości EBIT i EBITDA 333
  • Obliczanie kosztu sprzedanych produktów 334
  • Obliczanie stopy zwrotu 335
  • Wyliczanie progu rentowności 336
  • Obliczanie tempa rotacji klientów 337
  • Ocena średniej wartości klienta 339
  • Obliczanie tempa rotacji pracowników 340
 • Zastosowanie funkcji finansowych Excela 341
  • Przeliczanie stóp procentowych 341
  • Tworzenie kalkulatora spłaty pożyczki 343
  • Tworzenie harmonogramu spłat kredytu o oprocentowaniu zmiennym 346
  • Obliczanie amortyzacji 348
  • Obliczanie wartości bieżącej 351
  • Obliczanie wartości bieżącej netto 353
  • Obliczanie wewnętrznej stopy zwrotu 355
  • Wykonywanie prognoz pieniężnych 357

Rozdział 16. Zastosowanie formuł do analizy statystycznej 361

 • Zastosowanie średnich ważonych 361
 • Upraszczanie danych za pomocą średnich ruchomych 363
  • Zastosowanie wygładzania wykładniczego w odniesieniu do danych o dużym rozrzucie wartości 365
 • Zastosowanie funkcji do tworzenia statystyk opisowych 366
  • Sprawdzanie największej lub najmniejszej wartości 366
  • Sprawdzanie n-tej największej albo najmniejszej wartości 368
  • Wyliczanie średniej, mediany i dominanty 370
 • Grupowanie danych według percentyli 372
 • Wykrywanie wartości odstających z użyciem przedziału międzykwartylowego 373
 • Tworzenie rozkładu częstości 376
  • Alternatywa dla funkcji CZĘSTOŚĆ 377

Rozdział 17. Formuły, tabele i formatowanie warunkowe 379

 • Podświetlanie komórek spełniających określone kryteria 379
  • Podświetlanie komórki na podstawie wartości innej komórki 381
 • Podświetlanie wartości, które występują na liście 1., ale nie ma ich na liście 2. 383
 • Podświetlanie wartości, które występują na liście 1. i na liście 2. 384
 • Wyróżnianie na podstawie dat 386
  • Wyróżnianie dni przypadających między dwiema datami 388
  • Wyróżnianie komórek na podstawie terminu wymagalności 389

Rozdział 18. Zastosowanie formuł tablicowych 391

 • Pojęcie formuł tablicowych 391
  • Formuła tablicowa w wielu komórkach 392
  • Formuła tablicowa w jednej komórce 393
 • Tworzenie stałej tablicowej 394
 • Pojęcie wymiarów tablicy 395
  • Jednowymiarowe tablice poziome 396
  • Jednowymiarowe tablice pionowe 396
  • Tablice dwuwymiarowe 396
 • Nazywanie stałych tablicowych 398
 • Praca z formułami tablicowymi 399
  • Wpisywanie formuły tablicowej 399
  • Zaznaczanie zakresu formuły tablicowej 399
  • Edytowanie formuły tablicowej 399
  • Zwiększanie lub zmniejszanie obszaru wielokomórkowej formuły tablicowej 400
 • Używanie wielokomórkowych formuł tablicowych 401
  • Tworzenie tablicy na podstawie wartości z obszaru 401
  • Tworzenie stałej tablicowej na podstawie wartości z obszaru 402
  • Przeprowadzanie działań na tablicach 402
  • Stosowanie funkcji w tablicach 403
  • Transponowanie tablicy 403
  • Tworzenie tablicy składającej się z ciągu liczb całkowitych 404
 • Używanie jednokomórkowych formuł tablicowych 405
  • Liczenie znaków w obszarze 406
  • Sumowanie trzech najmniejszych wartości obszaru 406
  • Liczenie komórek tekstowych w zakresie 407
  • Eliminowanie formuł pośrednich 408
  • Używanie stałych tablicowych zamiast odwołań do obszaru 409

Rozdział 19. Sposoby unikania błędów w formułach 411

 • Identyfikacja i usuwanie błędów formuł 411
  • Brakujące nawiasy okrągłe 412
  • Komórki wypełnione znakami # 413
  • Puste komórki wcale takimi nie są 413
  • Nadmiarowe znaki spacji 414
  • Formuły zwracające błąd 414
  • Problemy z kolejnością stosowania operatorów 417
  • Formuły nie są obliczane 418
  • Problemy z dokładnością liczb zmiennoprzecinkowych 418
  • Błędy związane z "fantomowymi" łączami 419
 • Zastosowanie narzędzi inspekcji programu Excel 419
  • Identyfikowanie komórek określonego typu 419
  • Przeglądanie formuł 420
  • Śledzenie powiązań pomiędzy komórkami 420
  • Śledzenie wartości błędów 422
  • Usuwanie błędów odwołań cyklicznych 422
  • Zastosowanie funkcji sprawdzania błędów w tle 422
  • Szacowanie formuł 423
 • Szukanie i zastępowanie 424
  • Szukanie informacji 425
  • Zastępowanie danych 425
  • Wyszukiwanie formatowania 426
  • Sprawdzanie pisowni w arkuszach 426
 • Zastosowanie autokorekty 427

CZĘŚĆ III. TWORZENIE WYKRESÓW I INNYCH WIZUALIZACJI 429

Rozdział 20. Podstawowe techniki tworzenia wykresów 431

 • Co to jest wykres? 431
  • Obsługa wykresów w Excelu 432
  • Wykresy osadzone 433
  • Arkusze wykresów 434
  • Elementy wykresu 434
  • Ograniczenia wykresów 437
 • Podstawowe informacje o tworzeniu wykresów 437
  • Tworzenie wykresu 437
  • Zmiana orientacji wierszy i kolumn 439
  • Zmiana rodzaju wykresu 439
  • Stosowanie układu wykresu 440
  • Stosowanie stylu wykresu 441
  • Dodawanie i usuwanie elementów wykresu 441
  • Formatowanie elementów wykresu 442
 • Modyfikowanie i konfigurowanie wykresów 443
  • Przenoszenie i skalowanie wykresu 443
  • Przekształcanie wykresu osadzonego w arkusz wykresu 443
  • Kopiowanie wykresu 444
  • Usuwanie wykresu 444
  • Dodawanie elementów wykresu 444
  • Przenoszenie i usuwanie elementów wykresu 444
  • Formatowanie elementów wykresu 445
  • Kopiowanie formatowania wykresu 446
  • Zmiana nazwy wykresu 446
  • Drukowanie wykresów 446
 • Typy wykresów 447
  • Wybieranie typu wykresu 447
  • Wykresy kolumnowe 449
  • Wykresy słupkowe 451
  • Wykresy liniowe 451
  • Wykresy kołowe 453
  • Wykresy XY (punktowe) 454
  • Wykresy warstwowe 455
  • Wykresy radarowe 456
  • Wykresy powierzchniowe 457
  • Wykresy bąbelkowe 457
  • Wykresy giełdowe 457
 • Nowe typy wykresów w Excelu 459
  • Histogramy 459
  • Wykresy Pareto 460
  • Wykresy kaskadowe 461
  • Wykresy typu "skrzynka i wąsy" 461
  • Koncentryczne wykresy pierścieniowe 462
  • Wykresy typu "mapa drzewa" 463
  • Wykresy lejkowe 463
  • Kartogram 463

Rozdział 21. Zaawansowane techniki tworzenia wykresów 467

 • Zaznaczanie elementów wykresu 467
  • Zaznaczanie przy użyciu myszy 468
  • Zaznaczanie przy użyciu klawiatury 469
  • Zaznaczanie przy użyciu kontrolki Elementy wykresu 469
 • Możliwości modyfikacji elementów wykresu za pomocą interfejsu użytkownika 470
  • Zastosowanie okienka zadań Formatowanie 470
  • Zastosowanie ikon formatowania wykresów 471
  • Zastosowanie Wstążki 472
  • Zastosowanie minipaska narzędzi 472
 • Modyfikowanie obszaru wykresu 472
 • Modyfikowanie obszaru kreślenia 473
 • Praca z tytułami wykresu 474
 • Edytowanie legendy 475
 • Modyfikowanie linii siatki 477
 • Modyfikowanie osi 477
  • Modyfikowanie osi wartości 477
  • Modyfikowanie osi kategorii 480
 • Praca z seriami danych 484
  • Usuwanie albo ukrywanie serii danych 484
  • Dodawanie nowej serii danych do wykresu 484
  • Zmiana danych w ramach serii 485
  • Wyświetlanie etykiet danych na wykresie 487
  • Obsługiwanie brakujących danych 489
  • Dodawanie słupków błędów 490
  • Dodawanie linii trendu 491
  • Tworzenie wykresów złożonych 492
  • Wyświetlanie tabeli danych 493
 • Tworzenie szablonów wykresów 495

Rozdział 22. Tworzenie wykresów przebiegu w czasie 497

 • Typy wykresów przebiegu w czasie 498
 • Tworzenie wykresów przebiegu w czasie 499
 • Konfigurowanie wykresów przebiegu w czasie 501
  • Zmiana rozmiaru wykresów przebiegu w czasie 501
  • Obsługa ukrytych lub brakujących danych 502
  • Zmiana typu wykresu przebiegu w czasie 502
  • Zmiana koloru i szerokości linii wykresu przebiegu w czasie 503
  • Wyróżnianie wybranych punktów danych 503
  • Dostosowywanie skalowania osi wykresu przebiegu w czasie 504
  • Symulowana linia referencyjna 505
 • Wykorzystanie osi dat 507
 • Wykresy przebiegu w czasie uaktualniane automatycznie 508
 • Wyświetlanie wykresu przebiegu w czasie dla dynamicznego zakresu komórek 508

Rozdział 23. Wizualizowanie za pomocą kształtów i niestandardowych formatów liczb 511

 • Wizualizacja za pomocą formatów liczbowych 511
  • Podstawowe formatowanie liczb 512
  • Wyrafinowane sposoby formatowania liczb 513
  • Zastosowanie symboli w celu urozmaicenia raportów 519
 • Elementy wizualne w postaci kształtów i ikon 522
  • Dodawanie kształtu 523
  • Wstawianie ikon w formacie SVG 524
  • Formatowanie kształtów i ikon 525
  • Uatrakcyjnianie raportów Excela za pomocą kształtów 526
  • Tworzenie dynamicznych etykiet 529
  • Tworzenie obrazów połączonych 530
 • Zastosowanie obiektów SmartArt i WordArt 531
  • Podstawy obiektów SmartArt 532
  • Podstawy obiektów WordArt 533
 • Praca z innymi plikami graficznymi 534
  • O plikach graficznych 534
  • Wstawianie zrzutów ekranu 535
  • Używanie obrazu jako tła arkusza 535
 • Edytor równań 535

Rozdział 24. Zalecenia dotyczące projektowania kokpitów menedżerskich 537

 • Przygotowania do projektowania kokpitu menedżerskiego 538
  • Określanie grona odbiorców i celu kokpitu 538
  • Określanie wskaźników 538
  • Katalogowanie potrzebnych źródeł danych 539
  • Definiowanie wymiarów i filtrów 539
  • Określanie potrzeby eksploracji danych 539
  • Ustalanie cyklu odświeżania raportu 540
 • Zalecenia dotyczące modelowania danych 540
  • Oddzielanie warstw danych, analizy i prezentacji 540
  • Zacznij od odpowiednio ustrukturyzowanych danych 541
  • Unikaj traktowania modelu jako bazy danych 542
  • Dokumentowanie i organizowanie modelu danych 543
 • Zalecenia dotyczące struktury kokpitu menedżerskiego 544

CZĘŚĆ IV. OBSŁUGA I ANALIZA DANYCH 547

Rozdział 25. Importowanie i porządkowanie danych 549

 • Importowanie danych 550
  • Importowanie danych z pliku 550
  • Importowanie a otwieranie 552
  • Importowanie pliku tekstowego 552
  • Kopiowanie i wklejanie danych 555
 • Porządkowanie danych 555
  • Usuwanie powtarzających się wierszy 556
  • Identyfikowanie powtarzających się wierszy 557
  • Dzielenie tekstu 557
  • Zmiana wielkości liter 562
  • Usuwanie nadmiarowych spacji 562
  • Usuwanie "dziwnych" znaków 563
  • Konwertowanie wartości 563
  • Klasyfikowanie wartości 564
  • Łączenie kolumn 565
  • Zmiana kolejności kolumn 566
  • Losowe rozmieszczanie wierszy 566
  • Wyodrębnianie nazw plików z adresów URL 567
  • Dopasowywanie tekstu na liście 567
  • Zmiana pionowego układu danych na poziomy 568
  • Wypełnianie luk w zaimportowanym raporcie 570
  • Sprawdzanie pisowni 571
  • Zamiana i usuwanie tekstu z komórek 572
  • Dodawanie tekstu do komórek 572
  • Rozwiązywanie problemów z minusami na końcu wartości 573
  • Porządkowanie danych - lista kontrolna 573
 • Eksportowanie danych 574
  • Eksportowanie do pliku tekstowego 574
  • Eksportowanie do innych formatów 575

Rozdział 26. Sprawdzanie poprawności danych 577

 • Sprawdzanie poprawności danych 577
 • Określanie kryteriów sprawdzania poprawności danych 578
 • Typy dostępnych kryteriów sprawdzania poprawności danych 579
 • Tworzenie list rozwijanych 581
 • Zastosowanie formuł przy definiowaniu zasad sprawdzania poprawności danych 582
 • Odwołania do komórek 582
 • Przykłady formuł sprawdzania poprawności danych 584
  • Akceptowanie tylko tekstu 584
  • Akceptowanie wartości tylko wtedy, gdy jest ona większa od wartości znajdującej się w poprzedniej komórce 584
  • Akceptowanie tylko unikatowych wartości 584
  • Akceptowanie tylko ciągów znaków zawierających konkretny znak 585
  • Akceptowanie tylko dat, które wskazują określony dzień tygodnia 585
  • Akceptowanie tylko tych wartości, które nie przekraczają sumy 586
  • Tworzenie listy zależnej 586
 • Weryfikacja danych bez ograniczania rodzaju wpisu 587
  • Wyświetlanie komunikatu wejściowego 587
  • Definiowanie sugerowanych wartości 588

Rozdział 27. Tworzenie i stosowanie konspektów 589

 • Podstawowe informacje na temat konspektów 589
 • Tworzenie konspektu 592
  • Przygotowanie danych 592
  • Automatyczne tworzenie konspektu 593
  • Ręczne tworzenie konspektu 593
 • Praca z konspektami 595
  • Wyświetlanie poziomów 595
  • Dodawanie danych do konspektu 596
  • Usuwanie konspektu 596
  • Konfigurowanie symboli konspektu 596
  • Ukrywanie symboli konspektu 596

Rozdział 28. Łączenie i konsolidacja arkuszy 597

 • Łączenie skoroszytów 597
 • Tworzenie formuł odwołań zewnętrznych 598
  • Składnia formuł odwołań 598
  • Tworzenie formuły łączącej metodą wskazania 599
  • Wklejanie łączy 599
 • Praca z formułami zewnętrznych odwołań 600
  • Tworzenie łączy do niezapisanych skoroszytów 600
  • Otwieranie skoroszytu przy użyciu formuł odwołań zewnętrznych 600
  • Określanie domyślnego zachowania 601
  • Aktualizacja łączy 602
  • Zmiana źródła łącza 602
  • Przerywanie łączy 603
 • Unikanie potencjalnych problemów z formułami odwołań zewnętrznych 603
  • Zmiana nazwy lub przenoszenie skoroszytu źródłowego 603
  • Zastosowanie polecenia Zapisz jako 603
  • Modyfikowanie skoroszytu źródłowego 604
  • Łącza pośredniczące 605
 • Konsolidacja arkuszy 605
  • Konsolidacja arkuszy przy użyciu formuł 606
  • Konsolidacja arkuszy przy użyciu polecenia Wklej specjalnie 607
  • Konsolidacja arkuszy przy użyciu okna dialogowego Konsolidowanie 608
  • Przykład konsolidacji skoroszytów 609
  • Odświeżanie konsolidacji 610
  • Więcej informacji o konsolidowaniu 612

Rozdział 29. Tabele przestawne - wprowadzenie 613

 • Tabele przestawne 613
  • Tabela przestawna na przykładzie 614
  • Dane odpowiednie dla tabeli przestawnej 616
 • Automatyczne tworzenie tabeli przestawnej 618
 • Ręczne tworzenie tabel przestawnych 619
  • Określanie danych 619
  • Określanie lokalizacji tabeli przestawnej 620
  • Konstruowanie tabeli przestawnej 621
  • Formatowanie tabeli przestawnej 621
  • Modyfikowanie tabeli przestawnej 625
 • Dodatkowe przykłady tabel przestawnych 627
  • Jaka jest całkowita dzienna wartość nowych depozytów dla każdego oddziału? 627
  • W którym dniu tygodnia otwieranych jest najwięcej kont? 627
  • Ile kont (z uwzględnieniem podziału na typy) otwarto w każdym oddziale? 628
  • Jak się przedstawia rozkład ilości środków pieniężnych na różnych kontach? 628
  • Jakiego typu konta są najczęściej zakładane przez kasjera? 629
  • W którym oddziale kasjerzy otwierają najwięcej rachunków nowym klientom? 630
 • Więcej informacji 630

Rozdział 30. Analiza danych za pomocą tabel przestawnych 631

 • Praca z danymi nienumerycznymi 631
 • Grupowanie pozycji tabeli przestawnej 633
  • Przykład ręcznego grupowania 633
  • Przykłady automatycznego grupowania 634
 • Tworzenie rozkładu częstości 639
 • Wstawianie do tabeli pól i elementów obliczeniowych 641
  • Tworzenie pola obliczeniowego 642
  • Wstawianie elementów obliczeniowych 644
 • Filtrowanie tabel przestawnych przy użyciu fragmentatorów 646
 • Filtrowanie tabel przestawnych za pomocą osi czasu 648
 • Odwoływanie się do komórek w obrębie tabeli przestawnej 650
 • Tworzenie wykresów przestawnych 651
  • Przykład wykresu przestawnego 652
  • Dodatkowe informacje na temat wykresów przestawnych 654
 • Zastosowanie funkcji Model danych 655

Rozdział 31. Analiza co-jeśli 661

 • Przykład analizy co-jeśli 661
 • Typy analiz co-jeśli 663
  • Ręczna analiza co-jeśli 663
  • Tworzenie tabel danych 663
  • Menedżer scenariuszy 669

Rozdział 32. Analiza danych przy użyciu funkcji Szukaj wyniku i Solver 675

 • Odwrotna analiza co-jeśli 675
 • Szukanie wyniku dla jednej komórki 676
  • Przykład szukania wyniku 676
  • Więcej o szukaniu wyniku 678
 • Narzędzie Solver 678
  • Do jakich zadań można wykorzystać Solvera? 679
  • Prosty przykład Solvera 679
  • Więcej o Solverze 683
 • Przykłady wykorzystania narzędzia Solver 685
  • Rozwiązywanie układu równań liniowych 685
  • Minimalizacja kosztów wysyłki 686
  • Przydział zasobów 689
  • Optymalizacja portfela inwestycyjnego 690

Rozdział 33. Analiza danych za pomocą dodatku Analysis ToolPak 693

 • Analysis ToolPak - przegląd możliwości analizy danych 693
 • Instalowanie dodatku Analysis ToolPak 694
 • Używanie narzędzi analizy danych 694
 • Narzędzia dodatku Analysis ToolPak 695
  • Analiza wariancji 695
  • Korelacja 696
  • Kowariancja 697
  • Statystyka opisowa 697
  • Wygładzanie wykładnicze 697
  • Test F (z dwiema próbami dla wariancji) 698
  • Analiza Fouriera 698
  • Histogram 698
  • Średnia ruchoma 699
  • Generowanie liczb pseudolosowych 699
  • Ranga i percentyl 701
  • Regresja 701
  • Próbkowanie 702
  • Test t 703
  • Test z (z dwiema próbami dla średnich) 703

Rozdział 34. Ochrona danych 705

 • Typy ochrony 705
 • Ochrona arkusza 706
  • Odblokowywanie komórek 706
  • Opcje ochrony arkusza 708
  • Przypisywanie uprawnień użytkownika 708
 • Ochrona skoroszytu 709
  • Wymóg podania hasła w celu otwarcia skoroszytu 710
  • Ochrona struktury skoroszytu 711
 • Ochrona projektu Visual Basic 712
 • Powiązane zagadnienia 713
  • Zapisywanie arkusza w postaci dokumentu PDF 713
  • Finalizowanie skoroszytu 713
  • Inspekcja skoroszytu 713
  • Zastosowanie cyfrowego podpisu 714

CZĘŚĆ V. ZASTOSOWANIE DODATKÓW POWER PIVOT I POWER QUERY 717

Rozdział 35. Power Pivot - wstęp 719

 • Omówienie wewnętrznego modelu danych Power Pivot 719
  • Uaktywnianie wstążki Power Pivot 720
  • Łączenie tabel Excela z dodatkiem Power Pivot 720
 • Wczytywanie danych z innych źródeł 728
  • Wczytywanie danych z relacyjnych baz danych 728
  • Wczytywanie danych z "kartotekowej bazy danych" 733
  • Odświeżanie danych i zarządzanie połączeniami 738

Rozdział 36. Bezpośrednia praca z wewnętrznym modelem danych 741

 • Wprowadzanie danych bezpośrednio do modelu wewnętrznego 741
 • Zarządzanie relacjami w wewnętrznym modelu danych 747
 • Usuwanie tabeli z wewnętrznego modelu danych 748

Rozdział 37. Power Pivot - wprowadzanie formuł 749

 • Rozszerzanie danych Power Pivot o kolumny obliczeniowe 749
  • Tworzenie kolumny obliczeniowej 750
  • Formatowanie kolumn obliczeniowych 751
  • Odwoływanie się do kolumn obliczeniowych w innych wyrażeniach 752
  • Ukrywanie kolumn obliczeniowych przed użytkownikami 752
 • Zastosowanie języka DAX do tworzenia kolumn obliczeniowych 754
  • Wybieranie "bezpiecznych" funkcji DAX dla kolumn obliczeniowych 754
  • Tworzenie kolumn obliczeniowych z użyciem funkcji DAX 755
  • Odwoływanie się do pól z innych tabel 758
  • Zagnieżdżanie funkcji 760
 • Tworzenie miar obliczeniowych 760
  • Edytowanie i usuwanie miar obliczeniowych 762
 • Zastosowanie funkcji modułowych do "uwalniania" danych 763

Rozdział 38. Power Query - wstęp 767

 • Podstawy Power Query 768
  • Analiza kroków zapytania 774
  • Zapoznanie z zaawansowanym edytorem zapytań 775
  • Odświeżanie danych Power Query 775
  • Zarządzanie istniejącymi zapytaniami 776
  • Omówienie działań na kolumnach 778
  • Omówienie działań na tabeli 780
 • Pozyskiwanie danych z zewnętrznych źródeł 780
  • Importowanie danych z plików 782
  • Importowanie z systemów baz danych 785
 • Pozyskiwanie danych z innych systemów 785
 • Zarządzanie ustawieniami źródeł danych 786
  • Edytowanie ustawień dostępu do danych źródłowych 786

Rozdział 39. Przetwarzanie danych za pomocą Power Query 789

 • Wykonywanie typowych przekształceń 789
  • Usuwanie powtarzających się rekordów 789
  • Wypełnianie pustych pól 791
  • Zastępowanie pustych łańcuchów znaków 792
  • Scalanie kolumn 793
  • Zmiana wielkości liter 794
  • Wyszukiwanie i zastępowanie konkretnych ciągów znakowych 795
  • Przycinanie i oczyszczanie tekstu 796
  • Wyodrębnianie ciągów znaków z lewej i z prawej strony oraz ze środka 797
  • Wyodrębnianie pierwszych i ostatnich znaków 798
  • Wyodrębnianie środkowych znaków 799
  • Dzielenie kolumn na podstawie ograniczników 799
  • Anulowanie przestawienia kolumn 801
  • Anulowanie przestawienia niezaznaczonych kolumn 802
  • Przestawianie kolumn 804
 • Tworzenie kolumn niestandardowych 804
  • Konkatenacja w kolumnie niestandardowej 806
  • Omówienie konwersji typów danych 808
  • Rozbudowywanie kolumn niestandardowych za pomocą funkcji 808
  • Instrukcje warunkowe w kolumnach niestandardowych 811
 • Grupowanie i agregowanie danych 812

Rozdział 40. Dostrajanie zapytań 815

 • Ponowne wykorzystywanie kroków zapytania 815
 • Omówienie procesu dołączania danych 819
  • Tworzenie potrzebnych zapytań 820
  • Łączenie danych 821
 • Omówienie polecenia Scalanie 822
  • Omówienie złączeń Power Query 823
  • Scalanie zapytań 823

Rozdział 41. Power Query - zwiększanie wydajności 829

 • Garść wskazówek zwiększających produktywność w Power Query 829
  • Pozyskiwanie informacji o zapytaniach 829
  • Grupowanie zapytań 830
  • Szybsze zaznaczanie kolumn w zapytaniach 830
  • Zmienianie nazw kroków zapytania 832
  • Szybkie tworzenie tabel referencyjnych 833
  • Kopiowanie zapytań dla oszczędności czasu 833
  • Definiowanie domyślnych ustawień wczytywania 833
  • Zapobieganie automatycznym zmianom typów danych 835
 • Rozwiązywanie problemów z wydajnością Power Query 835
  • Zastosowanie widoków zamiast tabel 836
  • Pozwól się wykazać serwerowi baz danych... 836
  • Aktualizacja do 64-bitowej wersji Excela 837
  • Wyłączanie ustawień prywatności w celu zwiększenia wydajności 837
  • Wyłączanie wykrywania relacji 838

CZĘŚĆ VI. AUTOMATYZACJA 839

Rozdział 42. Podstawowe informacje na temat języka programowania Visual Basic for Applications 841

 • Podstawowe informacje na temat makr języka VBA 841
 • Wyświetlanie karty Deweloper 842
 • Bezpieczeństwo makr 843
 • Zapisywanie skoroszytów zawierających makra 844
 • Dwa typy makr języka VBA 844
  • Procedury Sub języka VBA 844
  • Funkcje języka VBA 846
 • Tworzenie makr języka VBA 846
  • Rejestrowanie makr języka VBA 847
  • Więcej informacji na temat rejestracji makr języka VBA 855
  • Pisanie kodu źródłowego w języku VBA 857
 • Więcej informacji na temat języka VBA 866

Rozdział 43. Tworzenie niestandardowych funkcji arkusza 867

 • Podstawowe informacje na temat funkcji języka VBA 867
 • Przykład wprowadzający 868
  • Tworzenie funkcji niestandardowej 868
  • Zastosowanie funkcji w arkuszu 868
  • Analiza funkcji niestandardowej 869
 • O procedurach Function 870
 • Wywoływanie procedur Function 871
  • Wywoływanie funkcji niestandardowych z procedury 871
  • Zastosowanie funkcji niestandardowych w formule arkusza 871
 • Argumenty procedury Function 872
  • Funkcja pozbawiona argumentów 873
  • Funkcja przyjmująca jeden argument 873
  • Kolejna funkcja z jednym argumentem 873
  • Funkcja przyjmująca dwa argumenty 874
  • Funkcja przyjmująca argument w postaci zakresu 875
  • Prosta, ale przydatna funkcja 876
 • Usuwanie błędów funkcji niestandardowych 877
 • Wstawianie funkcji niestandardowych 877
 • Dodatkowe informacje 878

Rozdział 44. Tworzenie okien dialogowych 881

 • Do czego mogą się przydać okna dialogowe? 881
 • Alternatywy dla okien dialogowych 882
  • Funkcja InputBox 882
  • Funkcja MsgBox 883
 • Podstawowe informacje na temat tworzenia okien dialogowych 886
  • Praca z formularzami UserForm 886
  • Dodawanie kontrolek 886
  • Modyfikacja właściwości kontrolki 888
  • Obsługa zdarzeń 889
  • Wyświetlanie formularza UserForm 889
 • Przykład formularza UserForm 889
  • Tworzenie formularza UserForm 890
  • Testowanie formularza UserForm 891
  • Tworzenie procedury obsługującej zdarzenie 891
 • Kolejny przykład formularza UserForm 892
  • Tworzenie formularza UserForm 892
  • Tworzenie procedur obsługujących zdarzenia 894
  • Wyświetlanie formularza UserForm 895
  • Testowanie formularza UserForm 896
  • Wykonywanie makra przy użyciu przycisku arkusza 897
  • Umieszczanie makra na pasku narzędzi Szybki dostęp 897
 • Ulepszanie okien dialogowych 897
  • Dodawanie skrótów klawiaturowych 898
  • Sterowanie kolejnością uaktywniania kontrolek przez klawisz Tab 898
 • Dalsza nauka 898

Rozdział 45. Zastosowanie w arkuszu kontrolek okien dialogowych 901

 • Dlaczego stosuje się kontrolki w arkuszu? 901
 • Zastosowanie kontrolek 903
  • Dodawanie kontrolki 903
  • Tryb projektowania 904
  • Modyfikowanie właściwości 904
  • Właściwości współdzielone 905
  • Łączenie kontrolek z komórkami 906
  • Tworzenie makr dla kontrolek 906
 • Dostępne kontrolki ActiveX 907
  • Kontrolka Pole wyboru 907
  • Kontrolka Pole kombi 908
  • Kontrolka Przycisk polecenia 908
  • Kontrolka Obraz 909
  • Kontrolka Etykieta 909
  • Kontrolka Pole listy 909
  • Kontrolka Przycisk opcji 910
  • Kontrolka Pasek przewijania 910
  • Kontrolka Przycisk pokrętła 911
  • Kontrolka Pole tekstowe 911
  • Kontrolka Przycisk przełącznika 912

Rozdział 46. Praca ze zdarzeniami programu Excel 913

 • Zdarzenia 913
 • Wprowadzanie kodu procedury języka VBA obsługującej zdarzenie 914
 • Zastosowanie zdarzeń zachodzących na poziomie skoroszytu 915
  • Zastosowanie zdarzenia Open 916
  • Zastosowanie zdarzenia SheetActivate 917
  • Zastosowanie zdarzenia NewSheet 917
  • Zastosowanie zdarzenia BeforeSave 917
  • Zastosowanie zdarzenia BeforeClose 918
 • Praca ze zdarzeniami arkusza 918
  • Zastosowanie zdarzenia Change 919
  • Monitorowanie zmian w określonym zakresie 919
  • Zastosowanie zdarzenia SelectionChange 920
  • Zastosowanie zdarzenia BeforeRightClick 921
 • Zastosowanie zdarzeń specjalnych 921
  • Zastosowanie zdarzenia OnTime 922
  • Zastosowanie zdarzenia OnKey 923

Rozdział 47. Przykłady aplikacji napisanych w języku VBA 925

 • Praca z zakresami 925
  • Kopiowanie zakresu 926
  • Kopiowanie zakresu o zmiennej wielkości 927
  • Zaznaczanie komórek - od aktywnej aż do końca wiersza lub kolumny 928
  • Zaznaczanie wiersza lub kolumny 928
  • Przenoszenie zakresu 929
  • Optymalne wykonywanie pętli w zakresie 929
  • Wyświetlenie prośby o wprowadzenie do komórki wartości 930
  • Określanie typu zaznaczenia 931
  • Identyfikacja zaznaczeń wielokrotnych 932
  • Zliczanie zaznaczonych komórek 932
 • Praca ze skoroszytami 933
  • Zapisywanie wszystkich skoroszytów 933
  • Zapisywanie i zamykanie wszystkich skoroszytów 933
 • Praca z wykresami 934
  • Modyfikowanie typu wykresu 934
  • Modyfikowanie właściwości wykresu 935
  • Formatowanie wykresu 935
 • Rady dotyczące przyspieszania programów VBA 935
  • Wyłączanie funkcji aktualizacji zawartości ekranu 935
  • Zapobieganie wyświetlaniu komunikatów ostrzegawczych 936
  • Upraszczanie odwołań do obiektów 936
  • Deklarowanie typów zmiennych 937

Rozdział 48. Tworzenie własnych dodatków do programu Excel 939

 • Czym jest dodatek? 939
 • Praca z dodatkami 940
 • Dlaczego tworzy się dodatki? 941
 • Tworzenie dodatków 942
 • Przykład dodatku 943
  • Moduł Module1 943
  • Formularz UserForm 944
  • Testowanie skoroszytu 944
  • Dodawanie opisów 945
  • Tworzenie interfejsu ułatwiającego obsługę makra w dodatku 945
  • Ochrona projektu 945
  • Tworzenie dodatku 946
  • Instalowanie dodatku 946

Skorowidz 949

 • Tytuły: Excel 2019 PL. Biblia
 • Autor: Michael Alexander, Richard Kusleika, John Walkenbach
 • Tytuł oryginału: Excel 2019 Bible
 • Tłumaczenie: Piotr Cieślak
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-283-5578-1, 9788328355781
 • Data wydania książki drukowanej: 2019-11-05
 • ISBN Ebooka: 978-83-283-5579-8, 9788328355798
 • Data wydania: 2019-11-05
 • Format: 164x239
 • Identyfikator pozycji: e19bib
 • Kategorie:
 • Wydawca: Helion