Helion


Szczegóły ebooka

Excel 2016 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha

Excel 2016 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha


Wielu z nas nie wyobraża sobie pracy bez Excela. Studenci, naukowcy, biznesmeni, analitycy, księgowi, a nawet gospodynie domowe znajdują dla tego potężnego arkusza kalkulacyjnego najróżniejsze zastosowania. Mimo że możliwości Excela są imponujące, można je jeszcze rozszerzać i budować aplikacje szczególnego przeznaczenia za pomocą dostarczonego przez Microsoft narzędzia — języka Visual Basic for Applications (VBA). Wystarczy tylko poznać składnię i zasady programowania w VBA!

Niniejsza książka jest zaktualizowanym wydaniem unikalnego przewodnika po języku VBA. W przystępny sposób wyjaśniono tu wiele złożonych zagadnień, dzięki czemu szybko zaczniesz pisać programy, które automatyzują wykonywanie różnych zadań w Excelu. Będą to zarówno proste makra, jak i wyrafinowane aplikacje i narzędzia, pozwalające na zaawansowaną interakcję z użytkownikiem. Układ treści w książce pozwala zarówno na systematyczną naukę VBA, jak i szybkie wyszukanie porad i wskazówek umożliwiających rozwiązanie konkretnego zadania. Nie zabrakło również wielu praktycznych przykładów gotowego do użycia kodu.

Najważniejsze zagadnienia ujęte w książce:

 • podstawy programowania w VBA, w tym tworzenie funkcji i procedur
 • projektowanie aplikacji arkusza kalkulacyjnego
 • automatyzacja operacji na tabelach przestawnych i wykresach
 • integracja aplikacji Excela z innymi aplikacjami, takimi jak Word czy Outlook
 • praca z zewnętrznymi źródłami danych
 • formularze UserForm

Połącz VBA z Excelem i napisz najlepszą aplikację!

O autorach (19)

O korektorze merytorycznym (19)

Przedmowa (21)

 • Zakres zagadnień (21)
 • Co musisz wiedzieć? (22)
 • Czym musisz dysponować? (22)
 • Konwencje zastosowane w książce (23)
  • Polecenia Excela (23)
  • Polecenia edytora VBA (24)
  • Konwencje związane z klawiaturą (24)
 • Znaczenie ikon (25)
 • Struktura książki (26)
  • Część I: Wprowadzenie do języka Excel VBA (26)
  • Część II: Zaawansowane techniki programowania (26)
  • Część III: Praca z formularzami UserForm (26)
  • Część IV: Tworzenie aplikacji (27)
  • Dodatki (27)
 • Przykłady (27)
 • Narzędzie Power Utility Pak (27)

CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO JĘZYKA EXCEL VBA (29)

Rozdział 1. Podstawy projektowania aplikacji arkusza kalkulacyjnego (31)

 • Czym jest aplikacja arkusza kalkulacyjnego? (31)
 • Etapy projektowania aplikacji (33)
 • Określanie wymagań użytkownika (33)
 • Planowanie aplikacji spełniającej wymagania użytkownika (35)
 • Wybieranie odpowiedniego interfejsu użytkownika (37)
  • Dostosowywanie Wstążki do potrzeb użytkownika (38)
  • Dostosowywanie menu podręcznego do potrzeb użytkownika (38)
  • Tworzenie klawiszy skrótu (39)
  • Tworzenie niestandardowych okien dialogowych (39)
  • Zastosowanie formantów ActiveX w arkuszu (40)
  • Rozpoczęcie prac projektowych (42)
 • Zadania realizowane z myślą o końcowym użytkowniku (43)
  • Testowanie aplikacji (43)
  • Uodpornianie aplikacji na błędy popełniane przez użytkownika (45)
  • Nadawanie aplikacji przyjaznego, intuicyjnego i estetycznego wyglądu (47)
  • Tworzenie systemu pomocy i dokumentacji przeznaczonej dla użytkownika (48)
  • Dokumentowanie prac projektowych (48)
  • Przekazanie aplikacji użytkownikom (49)
  • Aktualizacja aplikacji (kiedy to konieczne) (49)
 • Inne kwestie dotyczące projektowania (50)
  • Wersja Excela zainstalowana przez użytkownika (50)
  • Wersje językowe (50)
  • Wydajność systemu (51)
  • Tryby karty graficznej (51)

Rozdział 2. Wprowadzenie do języka VBA (53)

 • Rejestrator makr Excela (53)
  • Tworzenie pierwszego makra (54)
  • Porównanie rejestrowania makr z odwołaniami względnymi i bezwzględnymi (58)
  • Inne zagadnienia związane z makrami (63)
 • Praca z edytorem Visual Basic Editor (VBE) (68)
  • Podstawowe elementy edytora VBE (68)
  • Tajemnice okna Project (70)
  • Tajemnice okna Code (72)
  • Dostosowywanie środowiska edytora Visual Basic (76)
  • Karta Editor Format (78)
  • Karta General (79)
  • Karta Docking (80)
 • Podstawowe informacje o języku VBA (80)
  • Obiekty (81)
  • Kolekcje (82)
  • Właściwości (82)
 • Tajemnice obiektów Range (87)
  • Wyszukiwanie właściwości obiektów Range (87)
  • Właściwość Range (87)
  • Właściwość Cells (89)
  • Właściwość Offset (92)
 • Podstawowe zagadnienia, które należy zapamiętać (93)
 • Nie panikuj - nie jesteś sam (95)
  • Przeczytaj resztę książki (95)
  • Pozwól Excelowi napisać makro za Ciebie (96)
  • Korzystaj z systemu pomocy (96)
  • Używaj przeglądarki obiektów (97)
  • Szukaj kodu w internecie (98)
  • Wykorzystuj fora dyskusyjne użytkowników Excela (99)
  • Odwiedzaj blogi ekspertów (99)
  • Poszukaj szkolenia wideo na YouTube (100)
  • Ucz się z Microsoft Office Dev Center (100)
  • Analizuj inne aplikacje Excela, które są używane w Twojej organizacji (101)
  • Zapytaj lokalnego guru (101)

Rozdział 3. Podstawy programowania w języku VBA (103)

 • Przegląd elementów języka VBA (103)
 • Komentarze (106)
 • Zmienne, typy danych i stałe (107)
  • Definiowanie typów danych (108)
  • Deklarowanie zmiennych (110)
  • Zasięg zmiennych (113)
  • Zastosowanie stałych (116)
  • Praca z łańcuchami tekstu (118)
  • Przetwarzanie dat (118)
 • Instrukcje przypisania (120)
 • Tablice (122)
  • Deklarowanie tablic (123)
  • Deklarowanie tablic wielowymiarowych (123)
  • Deklarowanie tablic dynamicznych (124)
 • Zmienne obiektowe (124)
 • Typy danych definiowane przez użytkownika (126)
 • Wbudowane funkcje VBA (127)
 • Praca z obiektami i kolekcjami (130)
  • Polecenie With ... End With (130)
  • Polecenie For Each ... Next (131)
 • Sterowanie sposobem wykonywania procedur (133)
  • Polecenie GoTo (134)
  • Polecenie If ... Then (135)
  • Polecenie Select Case (139)
  • Wykonywanie bloku instrukcji w ramach pętli (143)

Rozdział 4. Tworzenie procedur w języku VBA (153)

 • Kilka słów o procedurach (153)
  • Deklarowanie procedury Sub (154)
  • Zasięg procedury (155)
 • Wykonywanie procedur Sub (157)
  • Uruchamianie procedury przy użyciu polecenia Run Sub/UserForm (158)
  • Uruchamianie procedury z poziomu okna dialogowego Makro (158)
  • Uruchamianie procedury przy użyciu skrótu z klawiszem Ctrl (159)
  • Uruchamianie procedury za pomocą Wstążki (160)
  • Uruchamianie procedur za pośrednictwem niestandardowego menu podręcznego (161)
  • Wywoływanie procedury z poziomu innej procedury (161)
  • Uruchamianie procedury poprzez kliknięcie obiektu (166)
  • Wykonywanie procedury po wystąpieniu określonego zdarzenia (168)
  • Uruchamianie procedury z poziomu okna Immediate (169)
 • Przekazywanie argumentów procedurom (170)
 • Metody obsługi błędów (173)
  • Przechwytywanie błędów (174)
  • Przykłady kodu źródłowego obsługującego błędy (175)
 • Praktyczny przykład wykorzystujący procedury Sub (179)
  • Cel (179)
  • Wymagania projektowe (179)
  • Co już wiesz (180)
  • Podejście do zagadnienia (181)
  • Wstępne rejestrowanie makr (181)
  • Przygotowania (183)
  • Tworzenie kodu źródłowego (184)
  • Tworzenie procedury sortującej (185)
  • Dodatkowe testy (190)
  • Usuwanie problemów (191)
  • Dostępność narzędzia (194)
  • Ocena projektu (195)

Rozdział 5. Tworzenie funkcji w języku VBA (197)

 • Porównanie procedur Sub i Function (198)
 • Dlaczego tworzymy funkcje niestandardowe? (198)
 • Twoja pierwsza funkcja (199)
  • Zastosowanie funkcji w arkuszu (200)
  • Zastosowanie funkcji w procedurze języka VBA (201)
  • Analiza funkcji niestandardowej (201)
 • Procedury Function (204)
  • Zasięg funkcji (205)
  • Wywoływanie procedur Function (206)
 • Argumenty funkcji (209)
 • Przykłady funkcji (210)
  • Funkcja bezargumentowa (210)
  • Funkcje jednoargumentowe (213)
  • Funkcje z dwoma argumentami (216)
  • Funkcja pobierająca tablicę jako argument (217)
  • Funkcje z argumentami opcjonalnymi (218)
  • Funkcje zwracające tablicę VBA (220)
  • Funkcje zwracające wartość błędu (223)
  • Funkcje o nieokreślonej liczbie argumentów (224)
 • Emulacja funkcji arkuszowej SUMA (226)
 • Rozszerzone funkcje daty (229)
 • Wykrywanie i usuwanie błędów w funkcjach (231)
 • Okno dialogowe Wstawianie funkcji (233)
  • Zastosowanie metody MacroOptions (233)
  • Definiowanie kategorii funkcji (235)
  • Dodawanie opisu funkcji (237)
 • Zastosowanie dodatków do przechowywania funkcji niestandardowych (237)
 • Korzystanie z Windows API (238)
  • Przykłady zastosowania funkcji interfejsu API systemu Windows (239)
  • Identyfikacja katalogu domowego systemu Windows (239)
  • Wykrywanie wciśnięcia klawisza Shift (241)
  • Dodatkowe informacje na temat funkcji interfejsu API (242)

Rozdział 6. Obsługa zdarzeń (243)

 • Co powinieneś wiedzieć o zdarzeniach (243)
  • Sekwencje zdarzeń (245)
  • Gdzie należy umieścić procedury obsługi zdarzeń? (245)
  • Wyłączanie obsługi zdarzeń (247)
  • Tworzenie kodu procedury obsługi zdarzeń (248)
  • Procedury obsługi zdarzeń z argumentami (249)
 • Zdarzenia poziomu skoroszytu (251)
  • Zdarzenie Open (253)
  • Zdarzenie Activate (254)
  • Zdarzenie SheetActivate (254)
  • Zdarzenie NewSheet (254)
  • Zdarzenie BeforeSave (255)
  • Zdarzenie Deactivate (255)
  • Zdarzenie BeforePrint (256)
  • Zdarzenie BeforeClose (257)
 • Zdarzenia poziomu arkusza (259)
  • Zdarzenie Change (260)
  • Monitorowanie zmian w wybranym zakresie komórek (261)
  • Zdarzenie SelectionChange (266)
  • Zdarzenie BeforeDoubleClick (267)
  • Zdarzenie BeforeRightClick (268)
 • Zdarzenia dotyczące aplikacji (269)
  • Włączenie obsługi zdarzeń poziomu aplikacji (271)
  • Sprawdzanie, czy skoroszyt jest otwarty (271)
  • Monitorowanie zdarzeń poziomu aplikacji (273)
 • Zdarzenia niezwiązane z obiektami (273)
  • Zdarzenie OnTime (274)
  • Zdarzenie OnKey (275)

Rozdział 7. Przykłady i techniki programowania w języku VBA (281)

 • Nauka poprzez praktykę (281)
 • Przetwarzanie zakresów (282)
  • Kopiowanie zakresów (282)
  • Przenoszenie zakresów (284)
  • Kopiowanie zakresu o zmiennej wielkości (284)
  • Zaznaczanie oraz identyfikacja różnego typu zakresów (286)
  • Zmiana rozmiaru zakresu komórek (288)
  • Wprowadzanie wartości do komórki (289)
  • Wprowadzanie wartości do następnej pustej komórki (291)
  • Wstrzymywanie działania makra w celu umożliwienia pobrania zakresu wyznaczonego przez użytkownika (292)
  • Zliczanie zaznaczonych komórek (294)
  • Określanie typu zaznaczonego zakresu (295)
  • Wydajne przetwarzanie komórek zaznaczonego zakresu przy użyciu pętli (297)
  • Usuwanie wszystkich pustych wierszy (300)
  • Powielanie wierszy (301)
  • Określanie, czy zakres zawiera się w innym zakresie (303)
  • Określanie typu danych zawartych w komórce (303)
  • Odczytywanie i zapisywanie zakresów (305)
  • Lepsza metoda zapisywania danych do zakresu komórek (306)
  • Przenoszenie zawartości tablic jednowymiarowych (309)
  • Przenoszenie zawartości zakresu do tablicy typu Variant (309)
  • Zaznaczanie komórek na podstawie wartości (310)
  • Kopiowanie nieciągłego zakresu komórek (312)
 • Przetwarzanie skoroszytów i arkuszy (314)
  • Zapisywanie wszystkich skoroszytów (314)
  • Zapisywanie i zamykanie wszystkich skoroszytów (315)
  • Ukrywanie wszystkich komórek arkusza poza zaznaczonym zakresem (315)
  • Tworzenie spisu treści zawierającego hiperłącza (317)
  • Synchronizowanie arkuszy (318)
 • Techniki programowania w języku VBA (319)
  • Przełączanie wartości właściwości typu logicznego (319)
  • Wyświetlanie daty i czasu (320)
  • Wyświetlanie czasu w formie przyjaznej dla użytkownika (321)
  • Pobieranie listy czcionek (323)
  • Sortowanie tablicy (324)
  • Przetwarzanie grupy plików (326)
 • Ciekawe funkcje, których możesz użyć w swoich projektach (327)
  • Funkcja FileExists (328)
  • Funkcja FileNameOnly (328)
  • Funkcja PathExists (329)
  • Funkcja RangeNameExists (329)
  • Funkcja SheetExists (330)
  • Funkcja WorkbookIsOpen (330)
  • Pobieranie wartości z zamkniętego skoroszytu (331)
 • Użyteczne, niestandardowe funkcje arkuszowe (333)
  • Funkcje zwracające informacje o formatowaniu komórki (333)
  • Wyświetlanie daty zapisania lub wydrukowania pliku (335)
  • Obiekty nadrzędne (337)
  • Zliczanie komórek, których wartości zawierają się pomiędzy dwoma wartościami (338)
  • Wyznaczanie ostatniej niepustej komórki kolumny lub wiersza (339)
  • Czy dany łańcuch tekstu jest zgodny ze wzorcem? (340)
  • Wyznaczanie n-tego elementu łańcucha (342)
  • Zamiana wartości na postać słowną (343)
  • Funkcja wielofunkcyjna (344)
  • Funkcja SHEETOFFSET (345)
  • Zwracanie maksymalnej wartości ze wszystkich arkuszy (345)
  • Zwracanie tablicy zawierającej unikatowe, losowo uporządkowane liczby całkowite (347)
  • Porządkowanie zakresu w losowy sposób (348)
  • Sortowanie zakresów (350)
 • Wywołania funkcji interfejsu Windows API (351)
  • Deklaracje API (351)
  • Określanie skojarzeń plików (352)
  • Pobieranie informacji dotyczących drukarki domyślnej (354)
  • Pobieranie informacji o aktualnej rozdzielczości karty graficznej (355)
  • Odczytywanie zawartości rejestru systemu Windows i zapisywanie w nim danych (356)

CZĘŚĆ II. ZAAWANSOWANE TECHNIKI PROGRAMOWANIA (359)

Rozdział 8. Tabele przestawne (361)

 • Przykład prostej tabeli przestawnej (361)
  • Tworzenie tabel przestawnych (362)
  • Analiza zarejestrowanego kodu tworzącego tabelę przestawną (365)
  • Optymalizacja wygenerowanego kodu tworzącego tabelę przestawną (365)
 • Tworzenie złożonych tabel przestawnych (368)
  • Kod tworzący tabelę przestawną (370)
  • Jak działa złożona tabela przestawna? (371)
 • Jednoczesne tworzenie wielu tabel przestawnych (373)
 • Tworzenie odwróconych tabel przestawnych (376)

Rozdział 9. Wykresy (379)

 • Podstawowe wiadomości o wykresach (379)
  • Lokalizacja wykresu (380)
  • Rejestrator makr a wykresy (381)
  • Model obiektu Chart (381)
 • Tworzenie wykresów osadzonych na arkuszu danych (383)
 • Tworzenie wykresu na arkuszu wykresu (384)
 • Modyfikowanie wykresów (385)
 • Wykorzystanie VBA do uaktywnienia wykresu (386)
 • Przenoszenie wykresu (387)
 • Wykorzystanie VBA do dezaktywacji wykresu (389)
 • Sprawdzanie, czy wykres został uaktywniony (389)
 • Usuwanie elementów z kolekcji ChartObjects lub Charts (390)
 • Przetwarzanie wszystkich wykresów w pętli (391)
 • Zmiana rozmiarów i wyrównywanie obiektów ChartObject (394)
 • Tworzenie dużej liczby wykresów (395)
 • Eksportowanie wykresów (398)
  • Eksportowanie wszystkich obiektów graficznych (398)
 • Zmiana danych prezentowanych na wykresie (400)
  • Modyfikacja danych wykresu na podstawie aktywnej komórki (401)
  • Zastosowanie języka VBA do identyfikacji zakresu danych prezentowanych na wykresie (403)
 • Wykorzystanie VBA do wyświetlania dowolnych etykiet danych na wykresie (406)
 • Wyświetlanie wykresu w oknie formularza UserForm (410)
 • Zdarzenia związane z wykresami (412)
  • Przykład wykorzystania zdarzeń związanych z wykresami (413)
  • Obsługa zdarzeń dla wykresów osadzonych (416)
  • Przykład zastosowania zdarzeń dla wykresów osadzonych (417)
 • Jak ułatwić sobie pracę z wykresami przy użyciu VBA? (419)
  • Drukowanie wykresów osadzonych na arkuszu (420)
  • Tworzenie wykresów, które nie są połączone z danymi (420)
  • Wykorzystanie zdarzenia MouseOver do wyświetlania tekstu (422)
  • Przewijanie wykresów (425)
 • Tworzenie wykresów przebiegu w czasie (427)

Rozdział 10. Interakcje z innymi aplikacjami (431)

 • Automatyzacja zadań w pakiecie Microsoft Office (431)
  • Koncepcja wiązań (432)
  • Przykład prostej automatyzacji (435)
 • Sterowanie bazą danych Access z poziomu Excela (435)
  • Uruchamianie zapytań bazy danych Access z poziomu Excela (436)
  • Uruchamianie makr Accessa z poziomu Excela (437)
 • Sterowanie edytorem Word z poziomu Excela (438)
  • Przesyłanie danych z Excela do dokumentu Worda (438)
  • Symulacja tworzenia korespondencji seryjnej z użyciem Worda (439)
 • Sterowanie programem PowerPoint z poziomu Excela (442)
  • Przesyłanie danych z Excela do prezentacji PowerPoint (442)
  • Przesyłanie wszystkich wykresów z arkusza Excela do prezentacji PowerPoint (443)
  • Zamiana skoroszytu na prezentację PowerPoint (445)
 • Sterowanie programem Outlook z poziomu Excela (446)
  • Wysyłanie aktywnego skoroszytu jako załącznika (446)
  • Wysyłanie wybranego zakresu komórek jako załącznika wiadomości (447)
  • Wysyłanie pojedynczego arkusza jako załącznika wiadomości (449)
  • Wysyłanie wiadomości do wszystkich adresatów z listy kontaktów (450)
 • Uruchamianie innych aplikacji z poziomu Excela (451)
  • Zastosowanie funkcji Shell języka VBA (451)
  • Zastosowanie funkcji ShellExecute interfejsu Windows API (453)
  • Wykorzystanie instrukcji AppActivate (455)
  • Uruchamianie okien dialogowych Panelu sterowania (456)

Rozdział 11. Praca z danymi zewnętrznymi i plikami (457)

 • Praca z danymi ze źródeł zewnętrznych (457)
  • Ręczne tworzenie połączenia z zewnętrznymi źródłami danych (458)
  • Ręczna modyfikacja połączeń z zewnętrznymi źródłami danych (461)
  • Zastosowanie języka VBA do tworzenia dynamicznych połączeń danych (463)
  • Przechodzenie w pętli przez wszystkie połączenia skoroszytu (465)
 • Zastosowanie ADO i VBA do pobierania danych ze źródeł zewnętrznych (466)
  • Ciąg połączenia (466)
  • Deklarowanie zestawu rekordów (468)
  • Odwołania do biblioteki obiektów ADO (469)
  • Łączenie wszystkiego razem w kodzie procedury (470)
  • Zastosowanie obiektów ADO w aktywnym skoroszycie (472)
 • Operacje z plikami tekstowymi (474)
  • Otwieranie plików tekstowych (475)
  • Odczytywanie plików tekstowych (476)
  • Zapisywanie danych do plików tekstowych (476)
  • Przydzielanie numeru pliku (476)
  • Określanie lub ustawianie pozycji w pliku (477)
  • Instrukcje pozwalające na odczytywanie i zapisywanie plików (478)
 • Przykłady wykonywania operacji na plikach (478)
  • Importowanie danych z pliku tekstowego (478)
  • Eksportowanie zakresu do pliku tekstowego (479)
  • Importowanie pliku tekstowego do zakresu (480)
  • Logowanie wykorzystania Excela (481)
  • Filtrowanie zawartości pliku tekstowego (482)
 • Najczęściej wykonywane operacje na plikach (483)
  • Zastosowanie poleceń języka VBA do wykonywania operacji na plikach (483)
  • Zastosowanie obiektu FileSystemObject (488)
 • Pakowanie i rozpakowywanie plików (491)
  • Pakowanie plików do formatu ZIP (492)
  • Rozpakowywanie plików ZIP (493)

CZĘŚĆ III. PRACA Z FORMULARZAMI USERFORM (495)

Rozdział 12. Tworzenie własnych okien dialogowych (497)

 • Zanim rozpoczniesz tworzenie formularza UserForm (497)
 • Okno wprowadzania danych (498)
  • Funkcja InputBox języka VBA (498)
  • Metoda Application.InputBox (500)
 • Funkcja MsgBox języka VBA (504)
 • Metoda GetOpenFilename programu Excel (509)
 • Metoda GetSaveAsFilename programu Excel (513)
 • Okno wybierania katalogu (514)
 • Wyświetlanie wbudowanych okien dialogowych Excela (514)
 • Wyświetlanie formularza danych (517)
  • Wyświetlanie formularza wprowadzania danych (518)
  • Wyświetlanie formularza wprowadzania danych za pomocą VBA (519)

Rozdział 13. Wprowadzenie do formularzy UserForm (521)

 • Jak Excel obsługuje niestandardowe okna dialogowe (521)
 • Wstawianie nowego formularza UserForm (522)
 • Dodawanie formantów do formularza UserForm (523)
 • Formanty okna Toolbox (524)
  • Formant CheckBox (524)
  • Formant ComboBox (525)
  • Formant CommandButton (525)
  • Formant Frame (525)
  • Formant Image (526)
  • Formant Label (526)
  • Formant ListBox (526)
  • Formant MultiPage (526)
  • Formant OptionButton (526)
  • Formant RefEdit (527)
  • Formant ScrollBar (527)
  • Formant SpinButton (527)
  • Formant TabStrip (527)
  • Formant TextBox (527)
  • Formant ToggleButton (528)
 • Modyfikowanie formantów formularza UserForm (529)
 • Modyfikowanie właściwości formantów (531)
  • Zastosowanie okna Properties (531)
  • Wspólne właściwości (533)
  • Uwzględnienie wymagań użytkowników preferujących korzystanie z klawiatury (535)
 • Wyświetlanie formularza UserForm (537)
  • Zmiana położenia formularza na ekranie (538)
  • Wyświetlanie niemodalnych okien formularzy UserForm (538)
  • Wyświetlanie formularza UserForm na podstawie zmiennej (539)
  • Ładowanie formularza UserForm (539)
  • Procedury obsługi zdarzeń (539)
 • Zamykanie formularza UserForm (540)
 • Przykład tworzenia formularza UserForm (542)
  • Tworzenie formularza UserForm (542)
  • Tworzenie kodu procedury wyświetlającej okno dialogowe (545)
  • Testowanie okna dialogowego (545)
  • Dodawanie procedur obsługi zdarzeń (547)
  • Zakończenie tworzenia okna dialogowego (548)
 • Zdarzenia powiązane z formularzem UserForm (549)
  • Zdobywanie informacji na temat zdarzeń (549)
  • Zdarzenia formularza UserForm (550)
  • Zdarzenia związane z formantem SpinButton (551)
  • Współpraca formantu SpinButton z formantem TextBox (553)
 • Odwoływanie się do formantów formularza UserForm (556)
 • Dostosowywanie okna Toolbox do własnych wymagań (558)
  • Dodawanie nowych kart (558)
  • Dostosowywanie lub łączenie formantów (559)
  • Dodawanie nowych formantów ActiveX (560)
 • Tworzenie szablonów formularzy UserForm (561)
 • Lista kontrolna tworzenia i testowania formularzy UserForm (563)

Rozdział 14. Przykłady formularzy UserForm (565)

 • Tworzenie formularza UserForm pełniącego funkcję menu (566)
  • Zastosowanie przycisków CommandButton w formularzach UserForm (566)
  • Zastosowanie formantów ListBox w formularzach UserForm (567)
 • Zaznaczanie zakresów przy użyciu formularza UserForm (568)
 • Tworzenie okna powitalnego (570)
 • Wyłączanie przycisku Zamknij formularza UserForm (573)
 • Zmiana wielkości formularza UserForm (574)
 • Powiększanie i przewijanie arkusza przy użyciu formularza UserForm (575)
 • Zastosowania formantu ListBox (577)
  • Tworzenie listy elementów formantu ListBox (578)
  • Identyfikowanie zaznaczonego elementu listy formantu ListBox (584)
  • Identyfikowanie wielu zaznaczonych elementów listy formantu ListBox (585)
  • Wiele list w jednym formancie ListBox (586)
  • Przenoszenie elementów listy formantu ListBox (587)
  • Zmiana kolejności elementów listy formantu ListBox (589)
  • Wielokolumnowe formanty ListBox (591)
  • Zastosowanie formantu ListBox do wybierania wierszy arkusza (593)
  • Uaktywnianie arkusza za pomocą formantu ListBox (596)
  • Filtrowanie zawartości listy za pomocą pola tekstowego (598)
 • Zastosowanie formantu MultiPage na formularzach UserForm (601)
 • Korzystanie z formantów zewnętrznych (602)
 • Animowanie etykiet (605)

Rozdział 15. Zaawansowane techniki korzystania z formularzy UserForm (609)

 • Niemodalne okna dialogowe (610)
 • Wyświetlanie wskaźnika postępu zadania (614)
  • Tworzenie samodzielnego wskaźnika postępu zadania (615)
  • Wyświetlanie wskaźnika postępu zintegrowanego z formularzem UserForm (619)
  • Tworzenie innych, niegraficznych wskaźników postępu (623)
 • Tworzenie kreatorów (626)
  • Konfigurowanie formantu MultiPage w celu utworzenia kreatora (628)
  • Dodawanie przycisków do formularza UserForm kreatora (628)
  • Programowanie przycisków kreatora (629)
  • Zależności programowe w kreatorach (631)
  • Wykonywanie zadań za pomocą kreatorów (632)
 • Emulacja funkcji MsgBox (633)
  • Emulacja funkcji MsgBox: kod funkcji MyMsgBox (635)
  • Jak działa funkcja MyMsgBox (636)
  • Wykorzystanie funkcji MyMsgBox do emulacji funkcji MsgBox (638)
 • Formularz UserForm z formantami, których położenie można zmieniać (638)
 • Formularz UserForm bez paska tytułowego (640)
 • Symulacja paska narzędzi za pomocą formularza UserForm (642)
 • Emulowanie panelu zadań za pomocą formularza UserForm (644)
 • Formularze UserForm z możliwością zmiany rozmiaru (646)
 • Obsługa wielu przycisków formularza UserForm za pomocą jednej procedury obsługi zdarzeń (651)
 • Wybór koloru za pomocą formularza UserForm (654)
 • Wyświetlanie wykresów na formularzach UserForm (656)
  • Zapisywanie wykresu w postaci pliku GIF (657)
  • Modyfikacja właściwości Picture formantu Image (657)
 • Tworzenie półprzezroczystych formularzy UserForm (657)
 • Układanka na formularzu UserForm (660)
 • Poker na formularzu UserForm (661)

CZĘŚĆ IV. TWORZENIE APLIKACJI (663)

Rozdział 16. Tworzenie i wykorzystanie dodatków (665)

 • Czym są dodatki? (665)
  • Porównanie dodatku ze standardowym skoroszytem (666)
  • Po co tworzy się dodatki? (667)
 • Menedżer dodatków Excela (669)
 • Tworzenie dodatków (671)
 • Przykład tworzenia dodatku (672)
  • Tworzenie opisu dla dodatku (674)
  • Tworzenie dodatku (674)
  • Instalowanie dodatku (676)
  • Testowanie dodatków (677)
  • Dystrybucja dodatków (677)
  • Modyfikowanie dodatku (677)
 • Porównanie plików XLAM i XLSM (679)
  • Pliki XLAM - przynależność do kolekcji z poziomu VBA (679)
  • Widoczność plików XLSM i XLAM (680)
  • Arkusze i wykresy w plikach XLSM i XLAM (680)
  • Dostęp do procedur VBA w dodatku (681)
 • Przetwarzanie dodatków za pomocą kodu VBA (685)
  • Dodawanie nowych elementów do kolekcji AddIns (685)
  • Usuwanie elementów z kolekcji AddIns (687)
  • Właściwości obiektu AddIn (687)
  • Korzystanie z dodatku jak ze skoroszytu (691)
  • Zdarzenia związane z obiektami AddIn (691)
 • Optymalizacja wydajności dodatków (692)
 • Problemy z dodatkami (693)
  • Upewnij się, że dodatek został zainstalowany (693)
  • Odwoływanie się do innych plików z poziomu dodatku (695)
  • Wykrywanie właściwej wersji Excela dla dodatku (696)

Rozdział 17. Praca ze Wstążką (697)

 • Wprowadzenie do pracy ze Wstążką (697)
 • Dostosowywanie Wstążki do własnych potrzeb (700)
  • Dodawanie nowych przycisków do Wstążki (700)
  • Dodawanie przycisków do paska narzędzi Szybki dostęp (703)
  • Ograniczenia w dostosowywaniu Wstążki (703)
 • Modyfikowanie Wstążki za pomocą kodu RibbonX (705)
  • Dodawanie przycisków do istniejącej karty (705)
  • Dodawanie pola wyboru do istniejącej karty (712)
  • Demo formantów Wstążki (716)
  • Przykład użycia formantu DynamicMenu (724)
  • Więcej wskazówek dotyczących modyfikacji Wstążki (726)
 • VBA i Wstążka (728)
  • Dostęp do poleceń Wstążki (729)
  • Praca ze Wstążką (730)
  • Aktywowanie karty (732)
 • Tworzenie pasków narzędzi w starym stylu (732)
  • Ograniczenia funkcjonalności tradycyjnych pasków narzędzi w Excelu 2007 i nowszych wersjach (733)
  • Kod tworzący pasek narzędzi (733)

Rozdział 18. Praca z menu podręcznym (737)

 • Obiekt CommandBar (737)
  • Rodzaje obiektów CommandBar (738)
  • Wyświetlanie menu podręcznych (738)
  • Odwołania do elementów kolekcji CommandBars (740)
  • Odwołania do formantów obiektu CommandBar (740)
  • Właściwości formantów obiektu CommandBar (742)
  • Wyświetlanie wszystkich elementów menu podręcznego (743)
 • Wykorzystanie VBA do dostosowywania menu podręcznego (746)
  • Menu podręczne w jednodokumentowym interfejsie Excela (746)
  • Resetowanie menu podręcznego (748)
  • Wyłączanie menu podręcznego (749)
  • Wyłączanie wybranych elementów menu podręcznego (750)
  • Dodawanie nowego elementu do menu podręcznego Cell (750)
  • Dodawanie nowego podmenu do menu podręcznego (753)
  • Ograniczanie zasięgu modyfikacji menu podręcznego do jednego skoroszytu (755)
 • Menu podręczne i zdarzenia (756)
  • Automatyczne tworzenie i usuwanie menu podręcznego (756)
  • Wyłączanie lub ukrywanie elementów menu podręcznego (757)
  • Tworzenie kontekstowych menu podręcznych (758)

Rozdział 19. Tworzenie systemów pomocy w aplikacjach (761)

 • Systemy pomocy w aplikacjach Excela (761)
 • Systemy pomocy wykorzystujące komponenty Excela (764)
  • Wykorzystanie komentarzy do tworzenia systemów pomocy (764)
  • Wykorzystanie pól tekstowych do wyświetlania pomocy (766)
  • Wykorzystanie arkusza do wyświetlania tekstu pomocy (767)
  • Wyświetlanie pomocy w oknie formularza UserForm (768)
 • Wyświetlanie pomocy w oknie przeglądarki sieciowej (772)
  • Zastosowanie plików w formacie HTML (772)
  • Zastosowanie plików w formacie MHTML (773)
 • Wykorzystanie systemu HTML Help (775)
  • Wykorzystanie metody Help do wyświetlania pomocy w formacie HTML Help (778)
  • Łączenie pliku pomocy z aplikacją (779)
  • Przypisanie tematów pomocy do funkcji VBA (779)

Rozdział 20. Moduły klas (783)

 • Czym jest moduł klasy? (783)
  • Wbudowane moduły klas (784)
  • Niestandardowe moduły klas (785)
 • Tworzymy klasę NumLock (786)
  • Wstawianie modułu klasy (786)
  • Dodawanie kodu VBA do modułu klasy (787)
  • Zastosowanie klasy NumLock (789)
 • Programowanie właściwości, metod i zdarzeń (790)
  • Programowanie właściwości obiektów (790)
  • Programowanie metod obiektów (792)
  • Zdarzenia modułu klasy (792)
 • Zdarzenia obiektu QueryTable (793)
 • Tworzenie klas przechowujących inne klasy (797)
  • Tworzenie klas CSalesRep oraz CSalesReps (797)
  • Tworzenie klas CInvoice oraz CInvoices (799)
  • Wypełnianie klasy nadrzędnej obiektami (801)
  • Obliczanie prowizji (802)

Rozdział 21. Problem kompatybilności aplikacji (805)

 • Co to jest kompatybilność? (805)
 • Rodzaje problemów ze zgodnością (806)
 • Unikaj używania nowych funkcji i mechanizmów (808)
 • Czy aplikacja będzie działać na komputerach Macintosh? (810)
 • Praca z 64-bitową wersją Excela (811)
 • Tworzenie aplikacji dla wielu wersji narodowych (813)
  • Aplikacje obsługujące wiele języków (813)
  • Obsługa języka w kodzie VBA (816)
  • Wykorzystanie właściwości lokalnych (816)
  • Identyfikacja ustawień systemu (817)
  • Ustawienia daty i godziny (819)

DODATKI (821)

Dodatek A. Instrukcje i funkcje VBA (823)

Skorowidz (833)