Szczegóły ebooka

Peryferie społeczne w teorii i badaniach empirycznych

Peryferie społeczne w teorii i badaniach empirycznych

Dorota Nowalska-Kapuścik, Grzegorz Libor

Ebook
Głównym celem, jaki przyświecał autorom publikacji Peryferie społeczne w teorii i badaniach empirycznych była wymiana wiedzy, poglądów, doświadczeń badawczych nt. sytuacji obszarów społecznych peryferii współczesnej Polski i Europy oraz przemian w nich zachodzących. Pojęcie peryferii społecznych już dawno przestało być postrzegane jedynie w kategoriach przestrzeni geograficznych; dziś coraz częściej pod tym hasłem rozumie się obszary zmagające się z różnymi problemami i trudnościami, związanymi m.in. z wysokim bezrobociem, sytuacją demograficzną, biedą i innymi. Publikacja skierowana jest do studentów, wykładowców, pracowników instytucji badawczych, a także środowisk teoretycznie lub praktycznie zaangażowanych w proces przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu obszarów peryferyjnych.

Spis treści

 

Wstęp / 7

 

Jarosław Mikołajec

Pojęcie peryferii w geografii i socjologii. Próba historiozoficznej interpretacji miejsca Europy w ewoluującym systemie światowym / 11

 

Urszula Kusio

Obcy/Inny na społecznych peryferiach Europy / 19

 

Iwona Butmanowicz-Dębicka

Peryferie kulturowe czy peryferie mentalne? Pozaracjonalne źródła wiedzy w kontekście definicji peryferyjności / 29

 

Grzegorz Libor, Dorota Nowalska-Kapuścik

Problemy demograficzne wybranych regionów Europy. Przykład Południowej Walii i województwa śląskiego / 39

 

Kazimiera Wódz, Monika Szpoczek-Sało

Świętochłowickie Lipiny – enklawa biedy czy „miejska wioska”? / 53

 

Sławomir Wilk

Czy peryferie zmieniają się w centrum? Czyli o pomocy dla osób poszkodowanych w katastrofach i klęskach żywiołowych / 77

 

Robert Pyka

Młodzież na społecznych peryferiach aglomeracji – francuskie doświadczenia i dobre praktyki / 87

 

Daniela Dzienniak-Pulina

Społeczne funkcje fotografii biedy / 101

 

Magdalena Michalska

Starość, nie zawsze radość. Wykluczenie społeczne seniorów jako wyzwanie dla społeczeństw w Polsce i na Zachodzie / 113

 

Magdalena Kowalska

Marginalizacja społeczno-zawodowa kobiet wiejskich w Małopolsce / 125

 

Agata Zygmunt

Na peryferiach rynku pracy. O aktywizacji zawodowej i integracji społecznej kobiet w rodzinach górniczych / 135

 

Luiza Nowakowska

Ciąża, poród, macierzyństwo jako obszary ustanawiania i utrwalania społecznej marginalizacji kobiet. Perspektywa feministyczna / 149

 

Witold Mandrysz

Skazany na... marginalizację! Negatywne skutki odbywania kary pozbawienia wolności / 159

 

Summary / 169

Résumé / 171

  • Tytuł: Peryferie społeczne w teorii i badaniach empirycznych
  • Autor: red. Kazimiera Wódz, Dorota Nowalska-Kapuścik, Grzegorz Libor
  • ISBN: 978-83-801-2587-2, 9788380125872
  • Data wydania: 2016-04-22
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_02bt
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego