Helion


Dorota Nowalska-Kapuścik

Fundusze unijne zmieniają Polskę? Analiza ewaluacji projektów unijnych na przykładzie województwa śląskiego
Peryferie społeczne w teorii i badaniach empirycznych
Poor Europe. The Problem of Poverty in Chosen European Countries
Regionalisation in Europe: The State of Affairs
Starość w dzielnicy poprzemysłowego miasta. Studium na przykładzie "starych" Bogucic