Szczegóły ebooka

Fundusze unijne zmieniają Polskę? Analiza ewaluacji projektów unijnych na przykładzie województwa śląskiego

Fundusze unijne zmieniają Polskę? Analiza ewaluacji projektów unijnych na przykładzie województwa śląskiego

Rafał Muster, Dorota Nowalska-Kapuścik, Monika Szpoczek-Sało, Krystyna Faliszek, Grzegorz Libor

Ebook
Niniejsza monografia wieloautorska to druga już publikacja poświęcona badaniom ewaluacyjnym. O ile w pierwszej książce: Wprowadzenie do badań ewaluacyjnych. Aspekty teoretyczne i praktyczne na podstawie doświadczeń badawczych, pod redakcją Krystyny Faliszek (Toruń 2013), problematyka badań ewaluacyjnych analizowana jest raczej od strony teoretycznej, o tyle w niniejszym tomie autorzy skoncentrowali się na ukazaniu zagadnień związanych z prowadzeniem badań ewaluacyjnych od strony praktycznej. W książce położono nacisk między innymi na praktyczne aspekty realizacji badań ewaluacyjnych projektów współfinansowanych ze źródeł unijnych na obszarze województwa śląskiego. Zamierzeniem autorów było ukazanie praktycznych kwestii dotyczących realizacji badań mających na celu diagnozę efektów podjętej interwencji zewnętrznej w ramach projektów realizowanych na terenie województwa śląskiego. Publikacja może okazać się przydatna zarówno studentom, rozpoczynającym dopiero zgłębianie wiedzy na temat badań ewaluacyjnych, jak i praktykom, którzy realizując różnorodne programy i projekty finansowane (lub współfinansowane) ze środków unijnych, muszą umieć bądź przygotować, bądź też ocenić, czy ewaluacja przeprowadzona przez zewnętrznych ekspertów została przygotowana i zrealizowana zgodnie z zasadami rzetelności badawczej.

Spis treści

 

Wstęp / 7

 

1. Fundusze unijne w województwie śląskim / 11

1.1. Fundusze Unii Europejskiej dla Polski / 11

1.2. Województwo śląskie jako beneficjent funduszy Unii Europejskiej / 17

1.3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego / 21

 

2. Charakterystyka zgromadzonego materiału badawczego / 27

2.1. Metodologia badań realizowanych w województwie śląskim / 27

2.2. Ewaluacja jako standardowy element projektu / 30

2.3. Ewaluacja i jej praktyczne znaczenie / 50

2.4. Problemy w trakcie realizacji badań – brak ewaluacji i brak danych o ewaluacji / 55

 

3. Pożytki z ewaluacji – przykłady tzw. dobrych praktyk / 65

3.1. Ewaluacja projektu „Droga do przyszłości szkół w Przystajni” / 65

3.2. Ewaluacja projektu „Szansa dla Ciebie” / 74

3.3. Ewaluacja projektu „Skorzystaj z szansy” / 102

 

4. Ocena Generatora Wniosków Aplikacyjnych Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki” / 121

 

Załącznik 1. Ankieta na temat Generatora Wniosków Aplikacyjnych Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki” / 137

Załącznik 2. Kwestionariusz wywiadu. Ewaluacja projektów unijnych realizowanych w województwie śląskim w okresie programowania 2007–2013 / 143

 

Bibliografia / 145

 

Summary / 149

Résumé / 150

  • Tytuł: Fundusze unijne zmieniają Polskę? Analiza ewaluacji projektów unijnych na przykładzie województwa śląskiego
  • Autor: Krystyna Faliszek, Grzegorz Libor, Rafał Muster, Dorota Nowalska-Kapuścik, Monika Szpoczek-Sało
  • ISBN: 978-83-801-2245-1, 9788380122451
  • Data wydania: 2015-09-11
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1p1v
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego