Szczegóły ebooka

Starość w (wielkim) mieście

Starość w (wielkim) mieście

Dorota Nowalska-Kapuścik, Jolanta Klimczak

Ebook

Przedstawiamy raport z badań poświęcony opiniom seniorek i seniorów na temat ich potrzeb i zasobów w miejscu zamieszkania. Spiritus movens tego przedsięwzięcia badawczego była Janina Piwowarczyk- prezeska stowarzyszenia „Nasze Osiedle Ścigały” w Katowicach. Z jej inicjatywy i z Jej wsparciem podjęłyśmy się zorganizowania i przeprowadzenia badań oraz przygotowania wstępnego raportu o potrzebach i zasobach osób starszych w jednym z rejonów miasta objętych planem rewitalizacji, starych Bogucicach. Społeczny i polityczny odzew na upublicznione rezultaty badań zmotywował nas do eksploracji szans i barier aktywności osób starszych także w innych dzielnicach Katowic oraz do przyjrzenia się instytucjonalnym i kulturowym mechanizmom kształtowania polityk miejskich ”przyjaznych starości”. W efekcie tych działań powstała właśnie prezentowana książka.

 • Słowo wstępne
 • CZĘŚĆ 1. Starość z perspektywy miasta
  • 1. Miasto przyjazne starzeniu się: globalne wyzwania i lokalne działania
  • 2. Senioralna polityka lokalna: między teorią a praktyką
 • CZĘŚĆ II. Starość z perspektywy dzielnicy
  • 1. Bogucice - nasz dom. Wprowadzenie do tematu badań
  • 2. Założenia metodologiczne
  • 3. Charakterystyka respondentów
  • 4. Zasoby potrzeby wyzwania
  • 5.Praktyki dyskryminacyjne w doświadczeniu osób starszych
  • 6. Wstępne wnioski z badań
 • CZĘŚĆ III. Płeć starości w miejscu zamieszkania
  • 1. Starość kobiet vs starość mężczyzn. Uzasadnienia teoretyczne
  • 2. Profil społeczno demograficzny kobiet i mężczyzn
  • 3. Kobieca i męska perspektywa życia w dzielnicy
  • Wstępne wnioski i rekomendacje
  • Podsumowanie końcowe i wnioski z badań
 • Bibliografia:
 • ANEKS
 • Tytuł: Starość w (wielkim) mieście
 • Autor: Dorota Nowalska-Kapuścik, Jolanta Klimczak
 • ISBN: 978-83-816-6001-3, 9788381660013
 • Data wydania: 2019-01-29
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_10x4
 • Wydawca: E-bookowo