Szczegóły ebooka

Starość w dzielnicy poprzemysłowego miasta. Studium na przykładzie "starych" Bogucic

Starość w dzielnicy poprzemysłowego miasta. Studium na przykładzie "starych" Bogucic

Jolanta Klimczak, Dorota Nowalska-Kapuścik

Ebook

Przeprowadzone przez Autorki badania dotyczące sytuacji osób starszych w jednej z poprzemysłowych dzielnic miasta Katowice pokazały, że stopień zaspokojenia poszczególnych potrzeb jest zróżnicowany w zależności od ich rodzaju, stąd, pomimo podejmowanych przez jednostki organizacyjne, pozarządowe oraz inne instytucje działań na rzecz środowiska senioralnego, kryterium deficytu w sferze kontaktów międzyludzkich i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym nie zawsze zostaje spełnione.

  • Tytuł: Starość w dzielnicy poprzemysłowego miasta. Studium na przykładzie "starych" Bogucic
  • Autor: Jolanta Klimczak, Dorota Nowalska-Kapuścik
  • ISBN: 978-83-226-4055-5, 9788322640555
  • Data wydania: 2021-10-05
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_260w
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego