Szczegóły ebooka

Regionalisation in Europe: The State of Affairs

Regionalisation in Europe: The State of Affairs

Dorota Nowalska-Kapuścik

Ebook
Zachodzące współcześnie zmiany w życiu społecznym podyktowane między innymi postępującą globalizacją, spowodowały waloryzację różnego rodzaju terytoriów i terytorialności. Za sprawą decentralizacji oraz terytorializacji rozwoju gospodarczego do głosu ponownie dochodzą jednostki terytorialne, w tym zyskujące na znaczeniu regiony wyrażające specyficzną tożsamość zamieszkujących je populacji. Procesy te znajdują swoje odzwierciedlenie w występujących w różnej konfiguracji zjawiskach regionalizacji i regionalizmu, których przykłady zostały opisane w niniejszej książce. Redaktorzy tomu i jednocześnie autorzy kilku jego rozdziałów zebrali niezwykle ciekawy materiał ukazujący przemiany, jakim podlegają współczesne polskie i europejskie regiony w wymiarze zarówno politycznym, społecznym, jak i gospodarczym. Bezwzględnym walorem książki są rozdziały przygotowane przez zagranicznych autorów ukazujące doświadczenia europejskich regionów. Czytelnik może zatem nie tylko zgłębić swoją wiedzę na temat polskich regionów, ze szczególnym uwzględnieniem regionalizmu na Górnym Śląsku, ale także spojrzeć na region z perspektywy Irlandii Północnej, Szkocji i Walii, a także doświadczeń hiszpańskich, węgierskich czy włoskich, skąd pochodzą autorzy prezentowanych w książce tekstów.

Contents

 

Introduction (Robert Pyka) / 7

Preface (Robert Pyka) / 11

Acknowledgements (Stéphane Guérard) / 15

Remerciements (Stéphane Guérard) / 19

 

PART I

REGIONALISATION AND REGIONALISMS IN EUROPE

 

Agnès Ciccarone

“The Role of European Regions in 2015” – A State of Play of Subsidiarity and Multilevel Governance in Europe / 25

 

Greg Lloyd, Deborah Peel

A Spectrum of Regionalism in Scotland – History, Experience and Innovation? / 38

 

Angel M. Moreno

Regionalisation in Spain / 49

 

Gábor Kurunczi, Ádám Varga

Problems of Regionalisation in Hungary – An Unsuccessful Pilot / 69

 

Jolanta Gałuszka

“Patti Territoriali” and the Regional Policy in Italy / 79

 

PART II

REGIONAL DEVELOPMENT – SELECTED ASPECTS

 

Erzsébet Csatlós

Regionalism and Multi-Level Governance of Rivers – Administrative Affairs of the Danube / 91

 

Greg Lloyd, Deborah Peel

Regional Planning and Development in Northern Ireland – Parallel Systems of Regional Governance? / 108

 

Małgorzata Suchacka

Leveraging Innovations in Social Networks and the Process of Regional Development – Silesia Case Study / 117

 

Robert Pyka

Gouvernance métropolitaine comme outil du renouvellement économique et de la « résilience » dans les anciennes régions industrielles. Exemple de la conurbation silésienne en Pologne / 130

 

Grzegorz Libor, Dorota Nowalska-Kapuścik, Barbara Słania, Monika Szpoczek-Sało

Evaluation of European Union Projects – Sign of Development or Meaningless Practice? Example of the Silesian Voivodeship / 147

 

Grzegorz Libor, Rafał Muster

Labour Markets of Postindustrial Regions in the Time of Economic Crisis on the Example of South Wales and the Silesian Voivodeship – A Comparative Analysis / 168

 

Dorota Nowalska-Kapuścik

Is Consumer Ethnocentrism Possible in a Globalised World? – Consumer Dilemmas in the Silesian Voivodeship / 181

  • Tytuł: Regionalisation in Europe: The State of Affairs
  • Autor: red. Grzegorz Libor, Dorota Nowalska-Kapuścik, Robert Pyka
  • ISBN: 978-8-3801-2585-8, 9788380125858
  • Data wydania: 2016-02-24
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1p7m
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego