Autor: Dorota Nowalska-Kapuścik

Fundusze unijne zmieniają Polskę? Analiza ewaluacji projektów unijnych na przykładzie województwa śląskiego

Krystyna Faliszek, Grzegorz Libor, Rafał Muster, Dorota Nowalska-Kapuścik, ...

Peryferie społeczne w teorii i badaniach empirycznych

red. Kazimiera Wódz, Dorota Nowalska-Kapuścik, Grzegorz Libor

Poor Europe. The Problem of Poverty in Chosen European Countries

red. Grzegorz Libor, Dorota Nowalska-Kapuścik

Regionalisation in Europe: The State of Affairs

red. Grzegorz Libor, Dorota Nowalska-Kapuścik, Robert Pyka

Starość w dzielnicy poprzemysłowego miasta. Studium na przykładzie "starych" Bogucic

Jolanta Klimczak, Dorota Nowalska-Kapuścik

Starość w (wielkim) mieście

Dorota Nowalska-Kapuścik, Jolanta Klimczak