Szczegóły ebooka

Ekonomia światowego systemu handlu. WTO: Zasady i mechanizmy negocjacji, wyd. 2 zmienione i uzupełnione

Ekonomia światowego systemu handlu. WTO: Zasady i mechanizmy negocjacji, wyd. 2 zmienione i uzupełnione

Bernard Hoekman, Michał Maciej Kostecki

Ebook
Polskie wydanie "The Political Economy of the World Trading System. The WTO and Beyond" (third edition, Oxford University Press, Oxford 2009). Autorzy piszą we wstępie, że „system Światowej Organizacji Handlu (WTO) jest jedną z najbardziej fascynujących, nowatorskich i skutecznych form kooperacji międzynarodowej” –  i należy się z tym zgodzić. Są oni bezpośrednio zaangażowani w prace World Trade Organization), mogą więc przedstawić wnikliwą analizę i krytykę systemu dochodzenia do konsensusu w gronie uczestników o bardzo różnej sile przebicia (kraje rozwinięte, rozwijające się i te, które chcą do nich dołączyć). Jest to zasobne kompendium wiedzy o handlu międzynarodowym, stosunkach ekonomicznych, a także międzynarodowym prawie handlowym. Bogata literatura przedmiotu, jak i kończąca rozdziały lista zalecanych pozycji stanowią same w sobie skarbnicę wiedzy w tej dziedzinie.
  • Tytuł: Ekonomia światowego systemu handlu. WTO: Zasady i mechanizmy negocjacji, wyd. 2 zmienione i uzupełnione
  • Autor: Bernard Hoekman, Michał Maciej Kostecki
  • Tłumaczenie: Wiktor Kisiel
  • ISBN: 978-8-3769-5076-1, 9788376950761
  • Data wydania: 2016-04-29
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_04pu
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu