Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozpoczęło działalność w 1955 roku.

Naszym celem jest upowszechnianie wyników badań, dorobku naukowo-badawczego i intelektualnego pracowników uczelni polskich i zagranicznych z zachowaniem najwyższego poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych publikacji.

Zakres tematyczny naszych wydawnictw mieści się w dyscyplinach naukowych: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości oraz technologia żywności i żywienia. Rocznie wydajemy ponad 100 tytułów. Są to przede wszystkim monografie, podręczniki akademickie, skrypty oraz czasopisma naukowe. Do studenckich kół naukowych adresowana jest seria Debiuty Studenckie.

Nasze publikacje zdobywały nagrody w konkursach organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Akademię Nauk, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Narodowy Bank Polski, Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych, Magiel – Niezależny Miesięcznik Studentów SGH.

Wstęp do e-administracji. E-obieg dokumentów w administracji publicznej z wykorzystaniem el-Dok-Systemu

Beata Bal-Domańska, Aneta Salus

Ekonometria - metody, przykłady, zadania

red. Józef Dziechciarz

Ocena efektywności inwestycji

red. Stefan Wrzosek

Strategia. Od planu do sieci

Jerzy Niemczyk

Zadania z chemii ogólnej i analitycznej

Red. Teresa Znamierowska

Międzynarodowa ochrona środowiska

Agnieszka Becla, Tomasz Poskrobko, Stanisław Czaja

International Spatial Economy - Chosen Aspects

Stanisław Korenik (Red.), Oğuz Özbek (Red.)

Hipoteczny pieniądz bankowy

Bogusław Półtorak