Helion


Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Zarządzanie pracą w zmieniających się uwarunkowaniach funkcjonowania organizacji
Ocena efektywności inwestycji
Zarys ekonomii sektora publicznego
Strategia. Od planu do sieci
Ekonomia polityki rodzinnej. Wybrane zagadnienia