Helion


Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Fizyka laboratorium
Kapitał intelektualny i kapitał ludzki w ewoluującej przestrzeni organizacyjnej
The Impact of COVID-19 on Accounting, Business Practice and Education
Ekonomiczne uwarunkowania międzynarodowych nierówności rozwojowych
Zagrożenia utraty bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw