Helion


Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Fundacje korporacyjne w Polsce jako forma działalności filantropijnej przedsiębiorstw
Algebra Liniowa

Algebra Liniowa - Ebook

Delimitacja transgranicznych obszarów funkcjonalnych
Management. Functions. Strategies. Methods
Problemy finansów w obliczu przemian rozwojowych i niepewności