Helion


Szczegóły ebooka

Zarządzanie w sporcie. Organizacje - Ludzie - Marketing

Zarządzanie w sporcie. Organizacje - Ludzie - Marketing


Współczesny sport jest dzisiaj czymś o wiele więcej niż zwykłą rozrywką czy też rekreacją. To również ogromny biznes albo po prostu sposób na życie. Trudno sobie wyobrazić, aby tak ważna dla człowieka dziedzina życia rozwijała się bez profesjonalnego zarządzania. Zmiany w sporcie będą generować nowe sytuacje kryzysowe, a budowa silnych, profesjonalnych organizacji sportowych, w tym klubów sportowych, będzie uzależniona od strategicznych posunięć w obszarze zarządzania nimi. Organizacje sportowe chcąc rozwijać się w sposób zrównoważony w obszarach celów sportowych, gospodarczych i społecznych zmuszone są poszukiwać nowych rozwiązań, metod oraz technik zarządzania. Ich cele powinny być tak skonfigurowane, aby skutecznie zaspokajać oczekiwania zróżnicowanej, heterogenicznej i często specyficznej grupy interesariuszy. Należy dążyć do porządkowanie wiedzy z zakresu zarządzania w sporcie oraz do wypracowania i implementacji na nowym gruncie metod i technik zarządzania, które dotychczas z powodzeniem sprawdzały się w tradycyjnych, jak i zupełnie nowych organizacjach. Biznes i sport mogą się bowiem wiele od siebie nauczyć. 

Wstęp 7

I. Marketingowe aspekty zarządzania w sporcie 9

Karnawalizacja sportu – od marketingu produktu do marketingu doświadczeń i co dalej? (Robert Kozielski) 11
Analiza czynników wpływających na frekwencję imprez sportowych niższych klas rozgrywkowych (Sławomir Kowalski) 23
Sponsoring sportu jako narzędzie public relations w komunikacji marketingowej (Mariusz Woźniakowski) 37
Media społecznościowe w strategii komunikacji piłkarskich klubów sportowych (Dominika Kaczorowska-Spychalska) 49
Zarządzanie relacjami z klientami na przykładzie Unii Leszno SSA (Mikołaj Zgaiński) 65

II. Zarządzanie organizacjami sportowymi 75

KKS Lech Poznań jako przykład współczesnej organizacji sportowej (Martyna Góral, Jowita Górka) 77
Zarządzanie kryzysem w sporcie (Paweł Kuźbik) 99
Benchmarking strategicznych wymiarów zarządzania firmami sportowymi w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sektora gier zespołowych (Ryszard Panfil) 111
Wpływ systemu licencyjnego na zarządzanie klubami polskiej ekstraklasy piłkarskiej (Marcin Karwiński) 129
Zarządzanie strategiczne w polskich zawodowych klubach piłki nożnej – teoria a praktyka (Zbigniew Pawlak, Andrzej Smoleń) 141
Zarządzanie wiedzą w klubach sportowych na przykładzie Tauron Basket Ligi (Mateusz Tomanek) 161

III. Ludzie sportu 173

Zarządzanie talentami w grach sportowych (Łukasz Panfil) 175
Rozwój indywidualny sędziów lekkoatletycznych w Polsce (Filip Moterski) 191
Kluczowe kompetencje oraz popularne ścieżki karier osób działających w organizacjach sportowych (Urszula Starakiewicz) 209
Trener liderem zespołu (Zdzisława Janowska) 231