Helion


Szczegóły ebooka

Pasjonaci, kreatorzy, twórcy. Ludzie niepełnosprawni jako artyści, sportowcy, animatorzy mediów

Pasjonaci, kreatorzy, twórcy. Ludzie niepełnosprawni jako artyści, sportowcy, animatorzy mediów


Celem publikacji jest odczarowanie wizerunku osób niepełnosprawnych jako ludzi wycofanych, nie tylko wyłączonych z głównego nurtu życia społecznego, ale także pozbawionych życiowych planów, aspiracji i dążeń. Jest to książka, która ma pokazać osoby niepełnosprawne w innym świetle – jako ludzi pełnych pasji, realizujących z powodzeniem swoje zainteresowania, aktywnie działających w przestrzeni mass mediów i kreujących rzeczywistość społeczną zgodnie ze swoimi potrzebami. Publikacja prezentuje osoby niepełnosprawne jako wychodzące naprzeciw własnym marzeniom, umiejętnie realizujące swoje plany, a przede wszystkim swoim przykładem przełamujące utarty, stereotypowy wizerunek ludzi „z problemami”. 

Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Jakub Niedbalski, Wprowadzenie 7

Jakub Niedbalski, Niepełnosprawny jako sportowiec 13

Leszek Ploch, Artysta z niepełnosprawnością – perspektywa możliwości 57

Tomasz Sahaj, Niepełnosprawni jako kreatorzy, odbiorcy i użytkownicy mediów 109

Dorota Żuchowska-Skiba, Maria Stojkow, Niepełnosprawny jako aktywny użytkownik sieci 159

Przemysław Nosal, Marta Zaręba, Niepełnosprawny (intelektualnie) jako osoba doświadczająca emocji 197

Laura Jurga, Pasja (nie)utajona – niepełnosprawny jako „ciekawy człowiek” – podróżnik, pasjonat 231

Streszczenie 259
Summary 261
Noty o Autorach 263
Honorowi Patroni publikacji 267