Helion


Szczegóły ebooka

 
Bezpieczeństwo powietrzne imprez masowych

Bezpieczeństwo powietrzne imprez masowych


 Analiza bezpieczeństwa imprez masowych z punktu widzenia możliwości zabezpieczenia imprez masowych z powietrza. Historia, prawo, przykłady aktów terroru podczas imprez masowych. 

 WSTĘP 7

1.     KWESTIE TERMINOLOGICZNE 11

1.1.        Bezpieczeństwo i jego wymiar powietrzny.11

1.2.        Impreza masowa 15

1.3.        Statki powietrzne 20

2.      ZAGROŻENIA POWIETRZNE IMPREZ MASOWYCH 25

2.1.        Rodzaje zagrożeń 25

2.2.        Niezamierzone zagrożenia w ruchu lotniczym 29

2.3.        Terroryzm lotniczy, definiowanie i geneza
zjawiska. 40

2.4.        Narzędzia terroryzmu lotniczego. 52

2.5.        Uwarunkowania sytuacyjne. 68

2.6.        Obiekty osłony imprez masowych.. 72

3.     SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA  POWIETRZNEGO – PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ ŚWIATOWYCH 80

3.1.        Geneza tworzenia systemów  bezpieczeństwa  powietrznego  imprez masowych   80

3.2.        Letnie Igrzyska Olimpijskie w Atenach (2004) 87

3.3.        Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Turynie (2006) 90

3.4.        Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2008 w Austrii i Szwajcarii 91

3.5.        Letnie Igrzyska Olimpijskie w Pekinie (2008) 94

3.6.        Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie. 95

3.7.        Letnie Igrzyska Olimpijskie w Londynie (2012) 111

3.8.        Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi (2014) 120

3.9.        Ocena sposobów organizacji systemów
bezpieczeństwa powietrznego imprez
masowych.. 123

4.     KONCEPCJE BUDOWANIA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA POWIETRZNEGO   130

4.1.        Ograniczenia funkcjonujących systemów  bezpieczeństwa powietrznego  130

4.2.        Proponowane rozwiązania organizacyjne
i prawno-proceduralne. 146

4.3.        Nowe rozwiązania techniczne w służbie
bezpieczeństwa powietrznego. 156

ZAKOŃCZENIE 167

BIBLIOGRAFIA 169

WYKAZ ILUSTRACJI 176

WYKAZ TABEL 179

ZAŁĄCZNIKI 180